Det er nå litt over to uker siden revisjonsfirmaet Ernst & Young (EY) la fram skandale-rapporten om Født Fri og Shabana Rehman. Den gjorde at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) umiddelbart trakk tilbake statsstøtten til stiftelsen.

Siden da har stiftelsen og Rehman vært tilbakeholdne med kommentarer, og varslet tidlig at et samlet tilsvar ville komme i dag 6. oktober. De har brukt tida godt.

Se Shabana Rehman forsvare seg:

Jeg kommer med en spoiler alert med en gang: De tilbakeviste så å si alle påstander og beskyldninger.

Og det i en slik grad at jeg ikke kan skjønne annet enn at EY må se seg best tjent med å trekke tilbake hele rapporten, og at IMDi må trekke tilbake et sterkt forhastet vedtak.

Mer om det siden.

Først til advokat Anne Helsingeng, som rett nok er engasjert av Født Fri for å granske granskerne i EY.

Men hun er også den som reviderer Advokatforeningens retningslinjer for granskinger, og således er en av Norges fremste eksperter på granskinger. Hun risikerer neppe sin faglige integritet for å berge skinnet til Shabana Rehman.

Hun konkluderer med at EYs rapport framstår som "ubalansert". Den er en hybrid mellom regnskapskontroll og gransking, forteller hun, der det ikke er samlet inn tilstrekkelig informasjon.

LES OGSÅ: Et nødvendig forsvar for Født Fri og Shabana Rehman

Tvert imot preges den av såkalt "confirmation bias", altså den tendensen vi mennesker har til å lete etter informasjon som bekrefter det vi allerede tror er virkeligheten eller sannheten.

Hun peker blant annet på at EY gjorde omfattende intervjuer med varslerne, men ikke tilsvarende intervjuer med de omvarslede. De intervjuer ikke regnskapsfører. Ikke revisor. Ikke styreleder. Ikke andre som kunne bringe fram fakta og andre vurderinger.

Som eksempel nevner hun også at regnskapsfører feilaktig blir framstilt som "nærstående" til Rehman. Da skaper man et bilde av at regnskapsføringen er feil. Det er den ikke. Regnskapene er også godkjent av revisor. Det er ikke nevnt i rapporten.

Men det står at Rehman gikk konkurs med et firma for ti år siden. Og at hun løftet en viss person. Ingenting av dette har noen relevans, påpeker Helsingeng.

Også påstandene om at Rehman skal ha blitt sminket av en ansatt, at noen har luftet hundene hennes, at nevøer har lagt på sofaen uten å gjøre noe blir referert i rapporten. Men EY går ikke inn i det, det blir bare stående som påstander. De har ikke intervjuet noen som kunne bekrefte eller avkrefte det.

Samme gjelder påstanden fra Ernst & Young om at praksisen til Født Fri ikke er i henhold til IMDis krav eller gjeldende regelverk, påpeker Helsingeng. Ikke noe sted blir det drøftet hva som er IMDis krav eller gjeldende regelverk.

Helsingeng påpeker også at de berørte partene har rett til å få vite hva de er anklaget for. Det har de ikke fått. De har ikke fått innsyn i varslene. De har heller ikke fått tilstrekkelig frist til å verifisere intervjuene. Har har Født Fri anført at de er utsatt for dårlig intervjuteknikk, og at referatene ikke er i samsvar med det som er blitt sagt.

Derfor har advokatene inngitt rettslig begjæring om å få utlevert lydopptak av hva som ble sagt. Det har EY avslått av personvernhensyn(!) Helsingeng forteller at hun fikk en utskrift (transkripsjon) på 60 sider i går ettermiddag 5. oktober.

LES OGSÅ: Født Fri-etterforsker tidligere kritisert for justismord

Konklusjon? EY-rapporten har slagside, og er ikke egnet til å gi tilstrekkelig belysning av sakskomplekset.

Kanskje må man sende ballen tilbake til IMDi, og be dem gjennomføre en bredere gjennomgang, mener altså granskings-eksperten.

Så går vi til regnskapsfører Magne Tangen i revisjonsselskapet Exacta Services, som altså ikke er blitt intervjuet av EY, men som har lagt fram sin egen rapport. Her skriver han at han ikke har funnet noen feil i Født Fri sine regnskaper, at alle oppgaver er gjort i henhold til frister, og at det generelt har vært "intet vesentlig å bemerke".

Han skriver også at han var bisitter til Shabana Rehman under det han beskriver som et «avhør» med revisjonsfirmaet EY. Han skriver at dette ble tatt opp på bånd, men at de i etterkant mener referatet og det som er på båndet ikke stemmer overens.

«Etter mitt skjønn har EY misbrukt vår tillit grovt. (...) Det viste seg at referatet inneholdt såpass mye faktafeil at det var umulig å kommentere. Referatet var meget avvikende på viktige punker og ikke i samsvar med det som ble sagt», skriver han.

Så til styreleder Jan Sverre Asker i Født Fri. Han er kritisk til at Ernst & Young overhodet ikke har vært interessert i å høre hans eller styrets vurderinger. Han karakteriser rapporten som tendensiøs, og påpeker at

  • Ingen penger er borte.
  • Alle bilag er levert, hva som er kjøpt, hva som er spist, hva som er drukket.
  • Her mener Asker at EY-rapporten er SVÆRT tendensiøs, at den gir inntrykk av løssluppenhet. Tvert om er det spandert vin til maten på noen arrangementer, og så har deltakere fått beskjed om at resten må betales selv.
  • Alt regnskapsført.
  • Regnskapsfører har ikke hatt innvendinger.
  • Revisor har ikke hatt innvendinger .

Styrelederen nevner også det mye omtalte oppholdet på spa-hotellet i Son. Forteller at han har fått dokumentasjon på bestilling av møterom, og på arbeidet der. Men det ville EY ikke høre noe om. Tvert om insinuerer Ernst & Young at to personer, begge gift på hver sin kant, drar på rekreasjonsopphold på hotell ei helg. Det synes han er direkte ufint.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Styrelederen tar også med den omtalte dronen, til under ti tusen kroner, knyttet til et helt konkret prosjekt. Det har de dessverre ikke fått til ennå. Men den kan selges, uten særlig økonomisk tap, mener han.

Også advokaten til Født Fri, Harald Strandenes, er opptatt av enkeltposter - og trekker særlig fram ett talende eksempel på det han kaller grove feil fra EYs side:

I EY-rapporten står det at "Shabana opplyser at formålet med London-turen var å gå på aha-konsert". Kunne hun ha sagt det? spør han retorisk. Og svarer selv: Nei. Derfor har de bedt om bevissikring, om at lydopptak av avhørene må framlegges. Det nekter Ernst & Young. Men i går kom transkripsjonene.

Her kommer det tydelig fram at Rehman forteller nøye hva formålet med turen er, at Rehman forklarer at de ble klar over aha-konserten først etter at billettene var kjøpt. Og at billettene var gratis, fordi Rehmans kollega kjenner Magne Furuholmen.

Men Strandenæs er også opptatt av IMDis rolle, som han mener har gjort seg skyldig en rekke formelle feil og manglende saksbehandling.

Direktoratet skulle først ha gitt et varsel om vedtak, ifølge Strandenæs, og deretter gitt et begrunnelse for vedtaket. Det eneste de har fått er at tre millioner kroner er holdt tilbake " på grunn av visse observasjoner".

Det mest bemerkelsesverdige er likevel tempoet og tidspresset, mener han.

Rapporten og konklusjonene fra Ernst & Young ble sendt over til IMDi en fredag ettermiddag. Og så lagt ut på regjeringens hjemmeside mandag morgen. Ferdig saksbehandlet.

I løpet av en helg, altså, med ferdig vedtak om tilbakekallelse, mens ansvarlig statsråd var på landsmøte i sitt parti.

Shabana Rehman selv ble en slags statist i denne forestillingen.

Hun forsikret om at Født Fri hadde tatt granskingen på største alvor. At de hadde forsøkt å svare omfattende på alle anklager, men at EY-rapporten for en stor del besto av framsatte rykter om henne, som ikke var dokumentert. Blant annet hadde hun brukt over en time av avhørene til å redegjøre for formålet med stiftelsen. Ingenting av dette var kommet med i rapporten.

Hva skal så vi andre mene og tro?

Tja. Fremdeles er det vanskelig å vite nøyaktig hva som har skjedd. I hvilken grad stiftelsen Født Fri har brukt penger på unødvendige ting. Hva som har vært motivet til varslerne.

Men noe drister jeg meg til å hevde:

Med mindre Ernst & Young kommer med en kraftfull tilbakevisning av kritikken mot dem i dag, kan jeg ikke se annet enn at de må være best tjent med å trekke hele rapporten.

De har tross alt et renomme som et av verdens største revisjonsselskap å ta vare på.

De må dessuten snarest offentliggjøre lydopptakene fra avhørene med de tre og fire timer lange avhørene Rehman og den andre ansastte i Født Fri. Også for at alle beskyldinger om "good cop/bad cop"-metoder og ledende spørsmål eventuelt kan legges vekk.

Og om ikke IMDI, på samme måte, snarest kommer på banen og redegjør for saksbehandlingen sin, framstår hele tilbakekallelses-vedtaket som forhastet.

Det gjør også beslutningen om å offentliggjøre EY-rapporten uten at den var kvalitetssikret, og uten at de omtalte partene hadde fått kommet med sine tilsvar. Når det gjelder det siste, kan vi kanskje driste oss til å bruke ordet skandaløst.

IMDI-direktør Libe Rieber-Mohn kan ikke være bekjent av et etterlatt inntrykk der saksbehandingen i et viktig direktorat framstår som lemfeldig og impuls- eller følelsesstyrt, utenfor forsvarlig kvalitetssikring.

Dette gjelder ikke bare Født Fri. Det gjelder også alle andre stiftelser eller organisasjoner som kan tenkes å bli kritisert, eller utsatt for varsler eller beskyldninger.

Og som kanskje heller ikke får tilstrekkelig anledning til å svare på anklager.

Det kom fram tirsdag at IMDi har betalt 238 000 kroner for å få gjennomført Ernst & Youngs gransking. Nå må de ta belastningen og kostnaden med å gjennomføre en til. På ordentlig.

***

Nettavisen har bedt om tilsvar på denne kommentaren, og via pressevakten sier direktør Libe Rieber-Mohn at "IMDi er i ferd med å behandle denne saken på vanlig måte og har ikke ytterligere kommentar."