OSLO (Nettavisen): Fra klokka 14 tirsdag trådte de nye retningslinjene for hvordan norske luftfartsmyndigheter skal håndtere askeskyen fra Island i kraft. De bygger på et koordinert europeisk initiativ, og innebærer at det blir lettere å tillate flygninger. Tirsdag ettermiddag holdes også det norske luftrommet åpent, til tross for at askeskyen gjør seg gjeldende i noen grad. Nivået er likevel slik at det er helt trygt å fly.

Gode prognoser
Trolig blir det ingen restriksjoner i norsk luftrom fram til klokka 02 natt til onsdag. Så langt meteorologene ser, er det nemlig gode prognoser.

LES OGSÅ: Forskerne vet ikke om askeskyen er farlig

«Veldig konsevativ»
Samtidig innrømmer Luftfartstilsynet at de tolket de gjeldende retningslinjene strengt og la seg på en «veldig konservativ linje» da den norske luftfarten ble pålagt å innstille torsdag. Han sier det har vært et veldig press for å myke opp det strenge regimet.

Neste gang det oppstår en lignende situasjon, skal det mer til før flyselskapene blir nektet å lette.

Det gjorde avdelingsdirektør Espen Slyngstad i Luftfartstilsynet klart på en pressekonferanse hos Avinor tirsdag ettermiddag.

- Det var nødvendig å legge seg på den linjen i starten, men skulle dette skje en gang til, vil nivået være i tråd med de nye retningslinjene, forklarte Slyngstad til det frammøtte pressekorpset.

- Et mer fleksibelt regime
Slyngstad beskriver de nye felleseuropeiske retningslinjene som «et mer fleksibelt regime», samtidig som han understreker at sikkerhetsnivået ikke senkes.

Han beskriver hovedtrekkene i de nye retningslinjene slik:

- Vi har et kjerneområde der askekonsentrasjonen er tettere, og der det er forbudt å fly i og rundt dette området. Utenfor dette området er det et område av relativt stor utstrekning, der askenivået er slik at man er i stand til å fly. Utenfor der igjen er det askefri sone. De nye retningslinjene innebærer at man er i stand til å fly i en større del av luftrommet enn før.

Ingen restriksjoner i sikte
I den siste meldingen fra Avinor klokka 21 tirsdag heter det at det ikke ventes restriksjoner i norsk luftrom fram mot onsdag klokka 08.

«Fram mot ny prognose 02.00 i natt vil luftrommet være uten restriksjoner, inklusive området over norske oljeinstallasjoner. Videre er det sannsynliggjort at det frem til onsdag 21. april kl 08.00 ikke innføres restriksjoner i form av No-Fly Zones (ref AIC 09/10) i norsk luftrom. Det antydes også at det utover formiddagen vil være en stabil situasjon, men ny prognose klokken 09.00 vil eventuelt bekrefte dette».

Les hele meldingen på Avinors nettside her

Her er askeskyen
Klokka 14 strekker området med forventet vulkansk aske seg fra Bergen, sørover rundt kysten, rett nord for Kristiansand og videre østover forbi Færder fyr i ytre del av Oslofjorden. De videre prognosene, som bygger på data fra britiske MetOffice og Meteorologisk institutt og oppdateres hver sjette time, tyder på at kun søndre del av Østlandet vil være dekket av et område med forventet aske ved midnatt. Denne situasjonen forventes å være stabil til onsdag morgen, ifølge Avinor.

Ikke fritt fram
Fortsatt vil være det være en prioritering av hva slags trafikk som avvikles i de delene av luftrommet som er åpnet. Det er ikke fritt fram for alle. Ambulanseflygninger blir som før prioritert.

Avinor råder flypassasjerene til å kontakte sine flyselskap og reisebyrå for nærmere informasjon om den enkelte flight. Mange steder har flypassasjerene opplevd sprengte sentralbord. SAS ber sine reisende bruke nettsidene og Facebook-profilen selskapet har opprettet.

Se informasjon fra andre flyselskaper her:

Norwegian

Widerøe

Se onsdagens askeinformasjon fra Oslo lufthavn her

Oslo lufthavn

Se informasjon om andre lufthavner på Avinors nettsider

Luftrommet over hele Norge ble stengt fra klokka 10 torsdag 15. april på grunn av askeskyen fra vulkanutbruddet nær Eyjafjallajökull på Island.

HER KAN DU SE DE SISTE BILDENE FRA ISLAND:

3175