Oslo (NTB): I fjor vår ble det fastholdt at prisen på Lambda-museet fortsatt lå et sted mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner. Et drøyt halvår senere måtte prisen justereres opp til 1,8 milliarder grunnet prisjustering og fordi det måtte etableres en egen energiløsning etter at Hafslund trakk seg.

Nå foreligger siste anslag. Prislappen er nå 2,05 milliarder kroner.

Årsaken til at prisen for museet nå har bikket 2 milliarder, er nye elementer som Oslo kommune først nå har tatt med i søknaden om statstilskudd, skriver Dagsavisen.

Infrastruktur
Nå ber kommunen kulturminister Thorhild Widvey (H) om å bla opp hele 683,6 millioner kroner, 230 millioner mer enn i fjor.

– I forrige søknad tok vi ikke med kostnader til infrastruktur og tomt, samt utgifter til plan– og designkonkurranse. Men ellers er beregningsgrunnlaget det samme, forklarer kulturbyråd Hallstein Bjerckes (V) sekretær, Anne Siri Koksrud.

Spørsmålet er hvorfor disse kostnadene ikke er tatt med i beregningen tidligere.

– Det er fordi det ikke var bestemt hvor man skulle bygge forrige gang. Men det er godt mulig at det hadde gått an å gjøre en slik beregning også da, sier Koksrud.

Selv om Libe Rieber-Mohn som leder Aps bystyregruppe i hovedstaden, mener dette er akkurat hva man fryktet, understreker hun at partiet ikke ønsker noen politisk omkamp om det nye Munch-museet som skal ligge ved Den Norske Opera i Bjørvika.

Sminke
Frp har hele tiden vært motstander av Lambda, og partiets representant i Oslo bystyre, Jøran Kallmyr, er svært kritisk til at man ikke har beregnet de nye kostnadene før nå. Han mener sminkingen har fått prosjektet til å virke økonomisk spiselig.

– Det som er synd er at for å sminke prosjektet for at SV skulle svelge agnet, så har man ikke tatt med disse elementene, sier Kallmyr.

– Dessverre har det blitt inflasjon i bystyret på at prisen vi får, aldri er den vi får til slutt. Det er synd at bystyret har vært vel vitende om at det vi fikk forespeilet ikke var hele priskalkylen. Hovedbiblioteket begynte også med et vesentlig lavere anslag enn 2,6 milliarder i kostnader, slik det ligger an nå, sier Kallmyr.