OSLO: Er du glad i å svømme er det gode nyheter byrådet kommer med i dag. For bare dager før julaften kommer kommunens bademelding – eller byårdets julegave til byens badeengler, om du vil.

– Vi har gjort en helhetlig vurdering av badetilbudet i byen, og foreslår å bygge tre nye anlegg; ett hovedbad på Tøyen, ett områdebad i Oslo vest og ett i øst/sør. Vi vil også ruste opp enkelte flerbruksbad, doble den obligatoriske svømmeopplæringen i Oslo-skolen og utvide åpningstidene, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), om svømmingens kinderegg.

Badeland til Tøyen

At Tøyenbadet skal rustes opp har riktignok ligget i kortene lenge. Da byrådet inngikk avtale om flytting av Munch-museet med SV, var en oppgradering av Tøyen-området en del av avtalen. Et badeland ble lovet, allerede da.

Og nå følger altså byrådet opp løftet fra mai med konkret handling. Bademeldingen skal riktignok først ut på høring, før den skal endelig avgjøres i bystyret, men med SVs avtale i bakhånd er Tøyen-badelandet allerede sikret.

LES OGSÅ: Beboere er lei: – Tøyen må bli et godt sted å bo

Garantert badefest

Hele venstresiden har for øvrig tidligere gitt sitt tilsagn til å utbedre badet i indre øst, så at det blir badefest på Tøyen rundt 2018 er nok hevet over en hver tvil.

Men i tillegg vil altså byrådet ha to nye hovedbad i byen, ett på vestkanten og ett i sør-øst.

I dag finnes det 37 bassenger i Oslo fordelt på 33 anlegg, 23 av disse er kommunale og 14 driftes i privat regi. Utredningen viser at det ikke er antall bassenger, men heller anleggenes kvalitet, størrelse, tilbud og tilgjengelighet som avgjør hvor godt tilbudet er.

De nye badene skal plasseres ved kollektivknutepunkt slik at det blir enklere for innbyggerne å benytte miljøvennlige transport. Anleggene skal i tillegg ha en miljøprofil gjennom miljøvennlig materialbruk, utforming og energi- og driftsløsninger.

SE VIDEO: Dette er Nordens beste svømmere

Øker åpningstidene

Fram til det nye hovedbadet åpner på Tøyen gjennomfører byrådet tiltak for å bedre bade- og svømmetilbudet på kort sikt.

– Tilgjengelighet er viktig for innbyggerne, derfor vil vi utvide åpningstidene på badene. Til neste år vil Bøler bad utvide sine åpningstider slik at det blir tilgang på et varmtvannsbasseng gjennom hele året, sier Melby.

Byrådet vil også utvide utebadsesongen i 2014 og vurderer å utvide åpningstidene ved noen av flerbruksbadene, særlig i helgene. Et nytt billettsystem fra neste år øker også brukervennligheten ved de kommunale badene.

LES OGSÅ: Nå blir det varmt badevann på Bøler hele året

Dobler svømmeopplæringen

For å sikre at alle barn utvikler gode svømmeferdigheter er det viktig at elevene tilbys god opplæring i skolen.

– Vi ser at det er behov for å styrke svømmeopplæringen, og foreslår derfor å doble antallet timer obligatorisk opplæring. Samtidig legger vi opp til mer målrettet trening for de elevene som trenger det mest, sier Guri Melby.

LES OGSÅ:

Krever action for å bedre svømmekunnskapene

«Svømming eller livet»

Legger ned bad

Så langt er det altså en storartet gladmelding byrådet kommer med. Men som de fleste av oss vet; det er alltid noen julegaver man gjerne vil bytte.

Byrådets versjon av denne er punktet som heter «nedleggelse», og som garantert opposisjonen vil returnere til avsender.

I løpet av 2014 skal nemlig de ni kommunale flerbruksbadene undersøkes for å avklare teknisk og funksjonell standard. Denne vurderingen, samt analyse av besøkstall vil være grunnlaget for hvilke bad som skal rehabiliteres for videre drift.

Nesten alle skolebadene er rehabilitert de siste ti årene og vil derfor opprettholdes i flere år framover. De bade- og svømmeanleggene som er minst attraktive ut i fra en samlet vurdering vil legges ned når de tre nye anleggene er på plass.

FLERE NYHETER FRA OSLO:

Prinsessen takker Pia (4) for at juleposten kom fram

Kvinne falt 8-10 meter fra stolheis på Tryvann

Fortvilelse på barnehagens Lucia-fest