Tenk deg at mobiltelefonen din blir stjålet, og du melder fra til forsikringsselskapet ditt.

Selskapet svarer at de mener du har kastet den på sjøen med vilje, og setter en tidligere politimann til å granske deg (slike finnes det mange av i forsikringsbransjen). Du blir innkalt til intervju, som etterhvert utvikler seg til avhør, der du blir presset og stilt ledende spørsmål.

Du nekter bestemt, men blir likevel satt ut av stadig nye påstander fra «etterforskerne». De hevder at noen har sett deg kaste telefonen, men de vil ikke si hvem, eller hvor det skal ha skjedd. I en rapport hevder så selskapet at du lyver, og at du tilsto under «intervjuet».

LES OGSÅ: Nå er det Ernst & Young og IMDi som sitter igjen med skammen

Du påpeker at det har du aldri gjort, og oppdager at store deler av forklaringen din ikke er med i rapporten Du krever å få utlevert lydopptaket for å bevise at du snakker sant. Det får du ikke, av «personvernhensyn».

Dette er ikke helt ulikt hva Shabana Rehman og Magne Tangen i regnskapsbyrået Exacta Services mener å ha blitt utsatt for av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY).

Advokaten til Født Fri, Harald Strandenæs, har krevd lydopptaket utlevert. EY har svart med å tilby en utskrift, og mener at Rehman og Tangen kan få lytte til opptaket av det 4 timer lange intervjuet i EYs lokaler.

Det har Født Fris advokat avvist, og saken må antakelig avgjøres av Oslo Tingrett senere i år.

Dette framstår uansett som merkverdig, unødvendig maktbruk fra revisjonsgiganten Ernst & Youngs side. Jeg vil mene det også strider mot alminnelig rettsoppfatning.

Også IMDi har nå henfalt til ren maktbruk. Mandag sendte direktorat ut pressemelding om saken, hvor de fortsetter å vise til EYs rapport. Ikke et ord om den faglige kritikken rapporten er møtt med. Ikke et ord om tilbakevisning av feilaktige påstander.

Særlig er IMDi-direktør Libe Rieber-Mohns svar til meg om hvilke konkrete, grove feil Født Fri har gjort, interessante:

Borte er EYs påstander om luksuriøse spa-opphold, påstått alkoholforbruk på råflotte fester, og den rådyre a-ha-konserten - som jo viste seg var gratis.

Nei, nå er det feilaktig regnskapsføring av utgifter til et dokumentarfilmprosjekt om Stovner-revyen som er problemet.

«Blant annet illustreres dette ved at stiftelsen løpende har dekket kostnader knyttet til et dokumentarfilmprosjekt der rettighetene eies av daglig leders eget selskap. Undersøkelsene av stiftelsens økonomi har vist at utgiftene til prosjektet som løpende er dekket av stiftelsen Født Fri dreier seg om totalt kr. 643 020 per 31.12.2019. Først etter at stiftelsen ble gjort oppmerksom på at Ernst & Young skulle gjennomgå regnskapene, ble 350 000 kroner overført stiftelsen Født fri fra daglig leders eget selskap. Per 10. september 2020 var det fortsatt en uoppgjort balanse på nesten kr. 100 000», skriver Rieber-Mohn.

LES OGSÅ: Ni spørsmål til IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn
LES OGSÅ: Libe Rieber-Mohn svarer Nettavisen og Erik Stephansen

Nå siterer hun fra en ny rapport fra Ernst & Young - symptomatisk nok enda en rapport som Født Fri ikke har fått mulighet til å svare på, og som de igjen hevder inneholder feil.

Rieber-Mohn misforstår også med vilje mitt spørsmål om hvor lang tid de egentlig brukte for å frata Født Fri statsstøtten. Hun svarer suverent:

«IMDi har ikke fratatt Født Fri støtte. Det er det Stortinget som gjør. IMDi gir hvert år sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet på dette punktet. Etter å ha sett konklusjonene av undersøkelsene av Født Fri kunne vi ikke lenger stå inne for vår anbefaling om å støtte organisasjonen med nye 6 millioner over statsbudsjettet i 2021. Det måtte vi opplyse KD om», svarer hun.

Men det var ikke neste års budsjett jeg spurte om.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

IMDi meddelte Født Fri allerede tidlig i september at årets utbetalinger for 2020 var stanset. Ifølge svar fra kunnskapsminister Guri Melby tok de denne avgjørelsen alene, helt uten departementets medvirkning. Dette unngår Rieber-Mohn å kommentere.

Den samme stedige omgåelsen ser vi når det gjelder Ernst & Youngs imøtegåelse av regnskapsfører Magne Tangens tilsvar til deres første rapport (trykk gjerne på lenken og les selv).

EY skriver nå plutselig side opp og side ned om helt nye poster (også småposter helt ned til 20 kroner) som EY mener er ført feil her, eller som de mener mangler prosjektkoder der. I det hele tatt er EY glad i prosjekt-koder, som gjør det lettere for dem å finne fram i regnskapene - men har det noe med mislighold å gjøre?

Og igjen blir den nye rapporten fra Ernst & Young offentliggjort, uten at regnskapsfører har fått svare på og eventuelt korrigere de nye påstandene.

Mange av de nye påstandene gjelder rene bagateller, og vil føre for langt å liste opp her. En virkelig Erasmus Montanus-godbit er likevel Ernst & Youngs flunkende nye «funn» om at regnskapsfører feilaktig skal ha ført redigeringsutstyr som investeringer i stedet for driftsmidler.

Statstilskudd kan ikke brukes til investeringer, påpeker EY - ergo har stiftelsen brutt forutsetningene for statstilskudd!

Andre ville nøyd seg med å påpeke at utgiften var ført feil. En type feil det blir gjort dusinvis av i norske selskaper hver eneste dag.

LES OGSÅ: Tidligere Født Fri-etterforsker kritisert for justismord

Men nå er vi forbi stadiet for åpen, saklig dialog. Nå er det om å gjøre å forsvare en avgjørelse. Men hadde det ikke da vært en ide at nye påstander fra Ernst & Young i alle fall denne gangen ble kvalitetssikret før de ble offentliggjort?

Jeg er klar over at striden om Født Fri nå handler om hvordan den framstår.

Et godt eksempel på det er kommentaren fra VGs Astrid Meland i forrige uke. - Dette ser ikke bra ut, skriver hun, i en slags popcorn-kommentar fra sofakroken, basert på hvordan saken tar seg ut i offentligheten, uten å gå nærmere inn i den.

Nettopp derfor må saken granskes med nye øyne.

Saken har vakt slik oppmerksomhet, og peker på så mange prinsipielle spørsmål, at vi faktisk må finne fakta. Det har ikke minst andre organisasjoner som mottar offentlig støtte interesse av, som jo kan bli utsatt for liknende metoder neste gang.

Og merk: jeg har ennå ikke sett noen som påstår at ressursbruken eller regnskapene til Født Fri er perfekte. Det gjør ikke jeg heller, det har jeg ingen forutsetninger for.

Spørsmålet er om eventuelle feil eller mangler er så alvorlige at organisasjonen måtte haste-fratas bevilgningene og nærmest legges ned over natta.

Nå har Født Fri noen uker på seg til å klage på IMDis vedtak, og til å komme med enda et tilsvar til Ernst & Youngs påstander. Så går ballen over til Kunnskapsdepartementet og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun har nok merket seg at hele tre ledende eksperter på feltet har slaktet rapporten fra Ernst & Young og pekt på alvorlige saksbehandlingsfeil:

  • Det gjelder advokat Anne Helsingeng, som leder Advokatforeningens arbeid med retningslinjer for granskinger.
  • Det gjelder professor Petter Gottschalk, som underviser i granskinger på Handelshøyskolen BI.
  • Og det gjelder advokat Birthe M. Eriksen, som har doktorgrad på varsling, var medlem i Varslingsutvalget, og med særlig ekspertise på private granskinger.

Jeg har ennå ikke sett noen eksperter som har forsvart rapporten.

Les også gjennomgangen til Dag og Tid: Når varsellampar blinkar raudt

Tillit er noe av det mest dyrebare det norske samfunnet har. Vi kan rett og slett ikke overse en slik overveldende mistillit mot et statlig direktorats bruk av et privat revisjonsbyrå med en tidligere politimann i rollen som etterforsker, aktor og dommer.

Derfor må Kunnskapsdepartementet snarest sette inn de ressursene som er nødvendig for å komme til bunns i saken.