Gå til sidens hovedinnhold

Nå har det kommet en helt ny rente

Som gjelder for alle banker.

Gjennomsnittlig boliglånsrente i norske banker er halvert i løpet av de fire siste årene. Det viser tall NA24 har fått fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO).

Snittrente på bankenes beste boliglån var i 2008 6,64 prosent. Like før utløpet av 2011 ligger snittrenten på 3,65 prosent (se graf)

Lavere normal rente
Nå mener stadig flere eksperter at det er på tide med en ny definisjon av uttrykket: normal boliglånsrente.

Norges Bank definerer normalrenten som normal nominell rente. Den normale nominelle renten bestemmes av anslaget på den normale realrenten pluss inflasjonsmålet. De siste årene har Norges Bank lagt til grunn en normal realrente på 2,5 prosent og dermed en normal nominell rente på fem prosent (inflasjonsmålet er 2,5 prosent). En normalrente på fem prosent gir en normal boliglånsrente på cirka seks prosent.

Finanskrisen, gjeldskrisen i Europa og nye utsikter for verdensøkonomien i årene som kommer kan tyde på at dette anslaget for normalrente er alt for høyt.

Norges Bank nedjusterte sitt anslag for normalrenten med et halvt prosentpoeng i mars 2010.

Jekker normalrenten ned kraftig
Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra tror ikke dette er nok og han mener tiden er forbi da normalrenten på folks boliglån skal ligge på fem og seks prosent. I et intervju med dn.no sier Andreassen at den nye normalrenten for boliglån ligger mellom tre og fire prosent. Bakgrunnen for resonnementet er at sjeføkonomen mener at det nye normalnivået for tremåneders Nibor - pengemarkedsrenten - er mellom 2,5 og tre prosent.

Forskjell på kort og lang sikt
- Det makroøkonomiske bildet tyder på at rentene vil holde seg relativt lave i tiden fremover. Dette bildet bekreftes når vi ser på bankens fastrenter, som i dag ligger i området 3,65 prosent for tre år til 4,40 prosent for ti år. Disse fastrentene reflekterer i realiteten markedets forventing til pengemarkedsrenten i årene fremover, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i FNO til NA24.

Han minner imidlertid om at markedet kan ta feil.

- Det er alltid usikkerhet knyttet til renteutviklingen på kort og lang sikt, og denne usikkerheten må både kunder og banker ta innover seg. Mye tyder på at vi vil ha lave renter relativt lenge, men vi vet også at situasjonen kan endre seg raskt og radikalt, slik vi så i 2008. Derfor er det et godt råd å ha likviditetsreserver, for eksempel ved å ta høyde for en renteøkning på mellom fir eog seks prosentpoeng. De fleste bankene legger derfor til grunn at en lånekunde normalt skal tåle en renteoppgang på fire til seks prosentpoeng ved låneutmålingen, kanskje noe lavere dersom kunden velger fastrentelån eller en kombi fast og flytende, sier Mæhle.

Økte risikopremier gir utslag
Porteføljeforvalter og partner Gunnar J. Torgersen i Holbergfondene deler Jan Andreassens resonnement et stykke på vei.

- Vi følger deler av Andreassens resonnement på normalrenten hvis man ser på styringsrenten, men dette er vurderinger som Norges Bank gjør fortløpende over lang tid. Men ettersom bankene fremover i større grad må velte økte risikopremier på sine innlån over på sine låntakere vil avstanden mellom styringsrenten og den renten husholdninger og bedrifter må betale på sine lån derfor bli større, sier Torgersen.

Gratis lån bærer galt avsted
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea er i samme tankebaner.

- Det kan godt være at renten vil ligge så lavt som Andreassen i Terra mener de nærmeste to til fire årene. Men det vil være svært farlig for låntagere og banker å basere seg på at normalrenten vil være så lav de neste ti til tyve årene, sier Juel.

Han peker på at risikoen for overinvesteringer med etterfølgende kollaps er stor dersom man legger en så lav rente til gunn.

- Vi har en økonomi som vokser, en befolkning som vokser og er et land der det både er lønnsvekst og en viss inflasjon. En boliglånsrente på tre til fire prosent vil innbære en rente etter skatt på nivå med det som er inflasjonsmålet, 2,5 prosent, og bety at kapital er gratis. Det inviterer til overinvesteringer, boble og kollaps en gang i fremtiden. Nå kan det være et at inflasjonen vil ligge lavere enn dette de nærmeste årene, men når vi snakker om normalrente er perspektivet mer enn tre til fire år, sier Juel.

Norges Bank har for tiden følgende syn på normalrenten:

- Norges Bank anslo i Pengepolitisk rapport 1/2010 den normale realrenten, i betydningen likevektsrente ved normal kapasitetsutnyttelse, til mellom to og tre prosent. Tillagt inflasjon på 2,5 prosent blir vårt anslag på normal nominell rente mellom 4,5 til 5,5 prosent, sier pressetalsmann i Norges Bank Øystein Sjølie til NA24.

Les også: Hva er nivået på den normale renten? (kommentar skrevet av spesialrådgiver Tom Bernhardsen og assisterende direktør Arne Kloster i markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken