Fotoboksene med gjennomsnittsmåling, også kjent som SATK (Strekningsvis Automatisk Trafikkontroll), har så langt vært under utprøving på tre strekninger langs norske veier. I dag er det på E18 i Bamble, Rv.3 i Barkald og på E6 Gudbrandsdalen.

Systemet fungerer på den måten at alle biler blir fotografert ved den første fotoboksen, og så blir det gjennomført en måling av gjennomsnittsfarten frem til neste fotoboks for å se om bilen kjører for fort.

Alle blir tatt bilde av, de fleste blir slettet
Automatikken fungerer så på den måten at de bilene som kjører for fort, får sine bilder sendt videre til politiet - mens bilder av biler som har holdt seg innenfor fartsgrensen automatisk har blitt slettet.

Eller som Datatilsynet beskriver det:

«På en gitt strekning, i prøveprosjektet 3 km, er det satt opp en fotoboks i hver ende. Punkt A og B.

Det tas et bilde av alle kjennemerker som passerer punkt A, samtidig som bilens akselavstand og vekt registreres. Dersom samme akselavstand og vekt registreres ved punkt B "før tiden" (manuelt målt gjennomfartstid på veistrekningen over tid) tas det et bilde til i punkt B. Viser seg å være match mellom punk A og B (via kjennemerket) kan det bli utferdiget et forelegg fra politiet, som per i dag.

Registreres ikke en lignende akselavstand og vekt i punkt B, som ble registrert i punkt A, skal bilde tatt i punkt A slettes umiddelbart. Det vil altså si at bilde i punkt A skal slettes etter kort tid dersom det ikke er skjedd en registrering ved punkt B.»

Har du husket EU-kontroll? Bli varslet her!

Mener det ikke er nødvendig å ta bilde av alle
Datatilsynet har vært svært skeptisk til løsningen, og har fryktet for misbruk siden det blir tatt bilde av alle biler som passerer.

De har ment at Statens vegvesen må dokumentere at det er et reelt behov for å ta bilde av absolutt alle biler som passerer, noe Datatilsynet mener vegvesenet ikke har gjort.

De har derfor ikke godkjent at systemet faktisk benyttes på norske veier.

Statens vegvesen anket denne avgjørelsen til Personvernnemda, der saken har ligget til behandling i over et år.

I mellomtiden har fotoboksene stått på tre strekninger på en midlertidlig godkjennelse.

Datatilsynet overkjørt
Og nå er kjennelsen endelig klar: Datatilsynet tapet saken, og fotoboksene godkjennes.

- Personvernnemnda kom fram til at både registreringen med foto, og den tekniske løsningen som er valgt, ligger innenfor Vegvesenets lovlige handlingsrom. De slår også fast at løsningen er saklig begrunnet, og formålstjenlig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vil komme mange flere
Dermed er det også klart at det blir en stor utrulling av nye strekninger som vil få denne typen fotobokser.

I januar meldte Statens vegvesen og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at det var planlagt en lang rekke nye strekninger der gjennomsnittsmåling skal innføres.

Les også: Her kommer de nye fotoboksene

MittOppdrag.no: Finn ledige håndverkere
Bileier.no: Gjør verkstedjobben billigere