Etter fire år med bergensk dominans, er nå Oslo på ny landets flinkeste piggfrie-by, melder Statens vegvesen.

– Vi må fem år tilbake for å finne så lav piggfriandel i de fire største byområdene som i nå i vinter. Trenden er snudd både i byer med og uten piggdekkavgift, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Oslo best

Vegvesenet teller piggdekk og beregner piggfriandel i norske 17 byer. Etter fire år med Bergen som beste piggfrie-by, er Oslo-bilistene nå nok en gang landets beste piggfri-brukere med 85 prosent.

På plassene bak Oslo ser antallet piggfri-brukere slik ut:

  • Asker/Bærum 84 prosent.
  • Bergen 83 prosent.
  • Drammen 77 prosent.
  • Fredrikstad/Sarpsborg 73 prosent.
  • Stavanger/Sandnes 72 prosent.

Lite piggfritt i nord

I Kristiansand (+7 prosent), Ålesund (+3 prosent), Asker/Bærum (+2), Drammen (+1 prosent) og Tromsø (+1 prosent) er det fortsatt en utvikling mot høyere piggfriandel.

Tromsø har en meget lav piggfriandel (13 prosent), mens Trondheim har samme andel som i fjor (71 prosent).

I Skien/Porsgrunn (-13 prosent), Bergen (-5 prosent) Lillehammer (-3 prosent), Trondheim (-3 prosent) og Oslo (-1 prosent) faller piggfriandelen.

Anbefaler piggfritt

– Vi antar nedgangen i piggfriandelen i de største byene skyldes den relative velstandsveksten og at piggdekkgebyret betyr stadig mindre for folks økonomi. Gebyrene har stått uendret siden 2005. Det har også det har vært lengre, kaldere og mer snørike vintre; noe som favoriserer bruk av piggdekk, sier Rosland.

Statens vegvesens anbefaling er klar. Man vil at bilister skal velge piggfrie vinterdekk ut fra et miljø- og helseståsted. Det er en klar sammenheng mellom antall personer som bruker piggdekk og problemer med svevestøv.

Negativ helseeffekt

– Jo flere som bruker piggdekk jo flere støvdager. Støvkonsentrasjonen øker også med økende bruk av piggdekk. Dersom vi definerer en støvdag til å være en dag med mer svevestøv enn 50 mikrogram pr kubikkmeter luft, tillater forurensningsforskriften 35 slike dager pr år. Som eksempel hadde Trondheim 43 støvdager i 2010 og hele 52 i 2011. De 52 støvdagene I 2011 var i gjennomsnitt over 20 prosent mer støvholdige enn de 52 mest støvete dagene i 2010, sier Pål Rosland.

Svevestøv har negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.