Onsdag ble det klart at Senatet i Washington har godkjent START-avtalen - den nye nedrustningsavtalen mellom USA og Russland. Ifølge CNN en avtale som har topprioritet fra president Barack Obamas administrasjon.

Den nye START-avtalen innebærer at USA og Russland skal begrense antall atomstridshoder til 1550 hver.

En avstemning i Senatet sikret det nødvendige to tredels flertallet som var nødvendig for å godkjenne avtalen, melder NTB.

Avtalen ble vedtatt med 71 mot 26 stemmer for, noe som betyr at president Barack Obama har klart å overtale flere republikanske senatorer til å stemme med demokratene for avtalen.

Nå gjenstår det bare for Obama å undertegne avtalen for å få den endelig ratifisert.

Obama og Russlands president Dmitrij Medvedev undertegnet den nye START-avtalen om atomvåpen i april i år. Avtalen forplikter USA og Russland til å kutte antall atomvåpen med 30 prosent.

Signerte historisk homolov

Onsdag var også dagen Obama med et pennestrøk opphevet loven som forbyr åpent homofile å tjenestegjøre i det amerikanske militæret.

Obama undertegnet onsdag lovforslaget som opphevet forbudet, tre dager etter at Senatet godkjente det.

Forbudet, som ble innført på 1990-tallet, førte til at homofile og lesbiske som har tjenestegjort i det amerikanske militæret, har blitt avskjediget dersom de ikke har etterlevd den såkalte «don't ask, don't tell»-regelen (ikke spør, ikke fortell).