Flere knivepisoder siste tiden gjør at Oslo-politiet tar affære.

De øker nå den maksimale boten for å gå med kniv til 20.000 kroner, opplyser politiet i en pressemelding.

- Økte bøter er et tiltak for å bevisstgjøre og for å forebygge voldskriminalitet som lett kan oppstå når noen bærer kniv. Det er svært få som har nødvendig behov for å bære kniv på offentlig sted kveld og natt, sier leder for felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand.

Minimum: 12.000 kroner

Som et minimum vil boten være 12.000 kroner.

For at boten skal bli 20.000 kroner, må det foreligge momenter som gjør det mer alvorlig eller straffeskjerpende å bære kniv på offentlig sted.

Asker, Bærum og Oslo

De nye bøtesatsene gjelder i Oslo politidistrikt som dekker kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Hvis noen tas med kniv flere ganger, vil det bli tatt ut tiltale med påstand om straff, fengsel, ungdom eller samfunnsstraff.

Ikke bare kniver

Forbudet gjelder også andre skarpe redskap som kan påføre noen en kroppskrenkelse.

I flere år har bøtesatsen i Oslo politidistrikt vært 8.000 kroner ved vedtagelse av forelegg for bæring av kniv og 9.500 dersom saken ender i retten.