Det siste halvåret har det vært store protester mot nye bomringer i hele landet, blant annet møtte over 3000 personer opp til demonstrasjon mot de nye bomstasjonene i Oslo i november. Til tross for store protester, rulles nå de nye bomstasjonene inn i hovedstaden.

I Oslo starter monteringen av de nye bomringene nå de neste dagene, og over femti nye bomstasjoner blir satt opp, det melder NRK.

Fordelt på tre ringer

De som kjører elbil slipper heller ikke unna de nye bomringene, men de vil slippe billigere unna enn de som kjører bensin- og dieselbiler.

Nettavisen har tidligere skrevet om hvordan de nye bomstasjonene i hovedstaden vil fungere. Stasjonene vil bli fordelt på tre ringer rundt Oslo: Bygrense ved innkjøring til kommunen, Osloringen (som eksisterer i dag) ved innkjøring til byen, og Indre Ring ved innkjøring til mer sentrale områder av Oslo.

Felles timeregel

Osloringen vil ha en felles timeregel med Indre Ring, slik at man ikke betaler for begge passeringer på samme tur.

Ifølge NRK vil Indre Ring i hovedsak gå langs Ring 2 med «armer» til Grefsen og Trosterud. Her må man betale for passering begge veier.

Avisen skriver videre at endringene for Osloringen vil være at man nå må betale begge veier, mens for Bygrensen må man betale når man krysser bygrensen inn til Oslo.

Her kan du selv sjekke ut Statens vegvesens interaktive kart

Tur/retur Oslo sentrum fra Akershus i rushtrafikken vil koste 87 kroner. For bensin vil det koste 78 kroner. Elbiler slipper unna med 30 kroner.

Samtidig vil rabatten fra 10 til 20 prosent fra 1.3.2019 hvis du har brikke og Autopassavtale.

Dette er beløp fra 2016. Takstene i 2019 vil være konsumprisregulert.