«Er det noe influensa som går?», spør Petter fra Tønsberg på Facebook. Tirsdag våknet han med sår hals, svettet, var uggen i kroppen og rett og slett dårlig. Og svaret er ja, men utbruddet har ikke kommet for fullt.

- I løpet av noen uker
- Årets influensavirus har begynt å spre seg, og dette vil øke den nærmeste tiden. I løpet av noen uker har vi det over oss for fullt, sier lege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet. Hver vinter blir 5 til 10 prosent av den norske befolkningen syke med influensa. Beregninger viser at sesonginfluensaen medfører i snitt 900 dødsfall per år.

Det er den vanlige såkalt sesonginfluensaen som er i anmarsj, slik den pleier å være på denne tiden av året. Fra hele landet får Folkehelseinstituttet inn rapporter om influensatilfeller.

Du kan rekke å vaksinere deg
- Har du tenkt å vaksinere deg, er det ennå ikke for sent, men du bør skynde deg. Full beskyttelse har man én til to uker etter vaksinering, sier Bruun til Nettavisen. Rådet fra helsemyndighetene er at risikoutsatte grupper vaksiner seg. Det gjelder blant eldre over 65 år.

Mykoplasma
Sesonginfluensaen kommer etter en periode der mange nordmenn er rammet av mykoplasmautbruddet, en bakterieinfeksjon som gjerne setter seg i lungene. Dette utbruddet har ifølge Bruun vart i noen måneder. Statens legemiddelverk kunne denne uken fortelle at utbruddet har ført til så stor etterspørsel etter antibiotika at lagrene av erytromycin nå er tomme.

Dette kan i sin tur ramme de som får lungebetennelse i forbindelse med sesonginfluensaen og trenger antibiotika. Mangelen på antibiotika er ventet å vare fram til mars-april.

Varer lenge
- En infeksjon med mykoplasma varer gjerne lengre enn de fleste andre luftveisinfeksjoner, gjerne tre til fire uker. Lett feber, sår hals, tørr hoste og vanlig sykdomsfølelse hører med, forklarer Bruun.

Hun sier de minste barna gjerne har lette symptomer.

Norovirus
Folkehelseinstituttet venter også på et norovirusutbrudd og sier det kan komme i løpet av de nærmeste ukene.

- Det har begynt, og det vil ta seg opp, sier Bruun.

Norovirus er det vi gjerne forbinder med vanlig omgangssyke. Symptomer er oppkast og diaré, ofte feber og kvalme. Men det varer ikke så lenge, gjerne en eller to dager.

- Det som er viktig er at de som rammes holder seg hjemme fra jobb, skole eller barnehage. Det er også viktig med god hygiene for å begrense utbruddet. Vask hendene godt etter at du har vært på do og før du spiser. Var høye med kjøkkenhygienen, lyder rådet fra legen på Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåking.