Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer svar fra brannvesenet

Er brannberedskapen på Søndre Nordstrand for dårlig? Dette spørsmålet ble stilt etter at det brant i Olasrudveien på Mortensrud 27. september i fjor. Nå skal brannvesenet gi svar.

Mortensrud: Det var leder av teknisk komité i Søndre Nordstrand bydel, Arild Anderssom som tok opp saken etter brannen som ødela huset til BU-leder Teddy Kjendlie. Heldigvis ble ingen personer fysisk skadet, men slokkingen gikk sent, og huset ble totalskadd.

Som leder av miljø og teknisk komité i bydelen fikk Andersson i oppgave fra arbeidsutvalget å få svar på en del spørsmål.

I et brev til Brann- og redningsetaten i slutten av oktober i fjor ble det spurt om hvordan brannkummer er merket. "På Mortensrud kan vi ikke se at det er spesielle merker på brannkummer", heter det i brevet. Og videre:

"Hva med vinterstid når alle kummer er dekket av snø og is".

Arild Andersson sa i Nordstrands Blad etter brannen at det tok lang tid for å få frem vann til slokking, og slanger måtte trekkes helt ute fra Gamle Bygdevei.

Dere har jo som motto - sekundene teller. Hva betyr det når det må letes etter vann?

Arild Andersson har flere ganger etterlyst svar fra Brann- og redningsetaten. Hvorfor det ikke har kommet, er uklart. Men nå skal det gis svar. Til kommende bydelsutvalgsmøte skal etaten komme og orientere og svare på spørsmål.

Dette er viktig for oss, for det er ikke bare her på Mortensrud, hvor det er spesielt tett mellom husene, det er dårlig beredskap. Etter det jeg har fått vite, er det dårlig også på Holmlia, Bjørndal, Brenna, Søndre Dal, Lofsrud og i Prinsdal.

Arild Andersson flyttet selv inn på Mortensrud-feltet da det var nytt, og pekte den gang på betydningen av god og tett vanntilførsel med tanke på brann. Nå drøyt tjue år etter kommer forholdet på bordet. Men det måtte altså en tragisk brann til.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud