Gå til sidens hovedinnhold

Nå må bilene vike på Abildsø

Trafikktiltakene i Enebakkveien faller nå på plass, og denne uken ferdigstiller også Statens Vegvesen sin rapport om trafikken og en mulig bomjustering.

ABILDSØ: Ett snaut år etter dødsulykken i Enebakkveien kan man endelig se resultater av abildsøbeboernes årelange kamp for et tryggere nærmiljø.

Bred veibane og busslommer må vike for utvidede fortau. Det kommer tilsammen åtte opphøyde gangfelt mellom Ryen og Skullerud. Flere av dem er allerede på plass og mangler bare oppmerking.

Farten senkes fra 50–40 km/t mellom Abildsø og Skullerud, i tillegg til flere steder på Ryen og Skullerud.

– Trafikktiltakene kommer som følge av sterkt lokalt engasjement og prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk på bekostning av biltrafikk, sier pressekontakt Odd Olav Bratteberg i Bymiljøetaten til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ: Krever strakstiltak på Abildsø etter dødsulykke

Flytter opphøyd gangfelt

Gangfeltet i Enebakkveien ved Sandstuveien inngikk opprinnelig ikke i de vedtatte trafikktiltakene, men blir likevel oppgradert - som beboerne ønsker. Opphøyd gangfelt ved Raukveien utgår.

– Det er mange kryssende fotgjengere ved Sandstuveien, og stort behov for oppgradering av krysset og holdeplassene, sier Bratteberg.

– Vi kjører full pakke med opphøyd gangfelt, innstramming av kryss og kantsteinstopp for buss, sier Bratteberg.

LES OGSÅ: Nå kommer trafikktiltakene som skal gjøre Abildsø tryggere

Skeptisk til busslommer

I et debattinnlegg i Nordstrands Blads papiravis 27. november går lokalpolitiker Tommy Skjervold (Frp) ut mot at busslommene i Enebakkveien fjernes. Han er blitt kontaktet av mange som mener det samme.

Skjervold frykter farlige situasjoner vil oppstå ved at biler kjører forbi bussene når de stopper i veien.

Enebakkveien

KANSTEINSTOPP: Busslommene på Abildsø erstattes av kantsteinstopp. Mange frykter ulykker ved at utålmodige bilister kjører forbi i feil fil, som her.

Bymiljøetaten sier at de nye holdeplassene bedrer innstigningen og gjør at bussene ikke taper tid ved oppstart.

– Vi har ikke erfaring med at løsningen skaper flere ulykker, selv om den fører til noen forbikjøringer som kan oppleves som utrygge, sier Bratteberg.

Ja til innbyggerinitiativ

I forrige uke behandlet bystyrets miljø- og samferdselskomité innbyggerinitiativet mot tungtransport mellom Abildsø- og Ryen-krysset.

– Vi ber bystyret be byrådet arbeide for at Enebakkveien stenges for tungtransport så snart det er praktisk mulig, sier lokalpolitiker og bystyrepolitiker Nasir Ahmed (A).

Han mener et slikt forbud kan komme raskt på plass, hvis skiltmyndigheten fra nyttår delegeres fra politiet til kommunen.

– Det er viktig å påpeke at dette vedtaket skyldes det enorme lokale engasjementet som folk har vist, som resulterte i et innbyggerinitiativet med 472 underskrifter! Jeg er glad for at vi har så engasjerte folk som bryr seg om sitt nærmiljø, sier Ahmed.

LES OGSÅ: 74-åring dømt for bildrap på Abildsø

Konkluderer denne uken

Statens Vegvesen er bedt om å justere bomringen på Abildsø for å minske gjennomfartstrafikken i Enebakkveien.

Dette er noe lokalbefolkningen på Abildsø og bydelsutvalget i Østensjø har etterspurt i årevis, og som de fikk støtte for hos miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) tidligere i høst.

LES OGSÅ: Jubler for strakstiltak på Abildsø

Statens Vegvesen opplyser at de skal ferdigstille sin rapport med resultater fra trafikkanalyser, trafikktelling og vurdering av bomringen denne uken.

– Vi er i ferd med konkludere nå, og sender svar til Bymiljøetaten i løpet av denne uken, sier Ingun Risnes, prosjektleder for transport og byutvikling i Statens Vegvesen.

Hun sier resultatet av trafikktellinger og trafikkanalyser har blitt forsinket fordi de har hatt problemer med å tolke dataene.

– I tillegg til de vurderinger vi gjør nå, vil vi se på kjøremønsteret i området i sammenheng med Manglerudtunnelen, sier Risnes.

LES OGSÅ:

Ulykkessjåfør på Abildsø så ingenting før det smalt

Byråden fikk se ulykkesveien

Hundrevis i fakkeltog på Abildsø

Reklame

Nå kan du chatte med United-legender før storkamper