Nå må du fjerne hørselsvernet, Bent Høie

Wigdis Wollan:

Nå må helseminister Bent Høie begynne å lytte til folket, og slutte å bare referere svarene han har fått fra helsebyråkratene i de regionale helseforetakene, mener Wigdis Wollan.

Nå må helseminister Bent Høie begynne å lytte til folket, og slutte å bare referere svarene han har fått fra helsebyråkratene i de regionale helseforetakene, mener Wigdis Wollan. Foto: (NTB scanpix)

Jeg er heldig. Jeg bor i Norge. Vi har et helsevesen som fungerer utmerket når alt klaffer. Det er bare en hake ved dette. Jeg bor på feil plass.

Av Wigdis Wollan, Smøla

Nærmere bestemt på ei øy langt ute i havgapet. På Smøla. Der hvor hav møter himmel og neste stopp er England.

Det står i loven at vi har rett på et likeverdig spesialist-tjenestetilbud, uavhengig av bosted, men slik er det ikke i virkeligheten. Vårt flotte og velholdte lokalsykehus i Kristiansund skal legges ned. Rehabiliteringssenteret i Aure skal etter planen legges ned. Fødeavdeling i Kristiansund og Molde skal slåes sammen. Fra Smøla kan det bli 3-4 timers reisetid til fødeavdelingen.

Transportfødslene og fødslene på en benk på helsestasjonen vil bli enda flere. I Aure kommune er det ikke engang beredskapsferge. Det er en døgnambulanse som kan være borte fra kommunen over lengre tidsrom. Følgetjenesten for jordmor i Halsa, Aure og på Smøla ligger på 35 % dekning. Hvordan skal det skaffes 100 % beredskap – når toppsjef Espen Remme i helseforetaket Møre og Romsdal ikke har klart mer enn 35 % på fem år?

Helikopter, sier du? Er du klar over at en hel milliard av det dere bevilger til pasientbehandling nå går bort i å fly pasientene til sykehustilbud som flyttes stadig lengre unna? Og hvor mye er den milliarden verdt når det står om liv og det ikke er vær til å fly? Har du ikke skjønt at det er en grunn til akuttsykehusene langs den værharde kysten vår ligger der de ligger?

En dag går det galt. Hva vil du tenke da? Er det da den enkelte jordmor som skal henrettes i media, eller tar du ansvaret, Høie?

I Stortinget har du svart at sammenslåingen av fødeavdelingene er uunngåelig. Da du fikk kritiske spørsmål om sparepakken i Helse Møre og Romsdal, prioriterte du ikke en gang å møte, men overlot til kommunalministeren å svare.

Egentlig er jeg ikke overrasket. Når dere får spørsmål om tilstandene ute i sykehus-Norge, refererer dere bare svarene dere har fått fra helsebyråkratene i de regionale helseforetakene, som i likhet med deg ikke har satt seg inn i konsekvensene som er beskrevet i de ildrøde ros-analysene. Det eneste som står i hodet på dere er å bruke fire-fem milliarder på et nytt sykehus ved Molde, selv om det ikke er penger til å drive det etterpå .

Her er virkeligheten bak sparepakken:

Det polikliniske tilbudet med ambulerende revmatolog i Kristiansund er allerede fjernet. Ganske så sammenfallende med at revmatologen som hadde vært der i mange år gikk av med pensjon ved årsskiftet. Tilfeldig? Neppe.

Dette vil medføre at alle revmatiske pasienter på Nordmøre må reise til Ålesund eller St. Olav for en poliklinisk time. Den sistnevnte institusjon har en ventetid på 12 uker. Jeg snakker av erfaring. Har noen tenkt på transportkostnader, eller er dette også «et annet budsjett»? For utkantene kan det faktisk bety 1–2 dager borte fra jobb for en times konsultasjon om ikke alt klaffer med transport. Mange må også få taxi-transport på grunn av alder og problemer med bevegelighet. Jeg har sjøl kostet helsevesenet noen titalls tusen i transport til og fra Smøla den siste tiden.

De fire stakkarslige sengene for revmatikere ved Ålesund sykehus skal også fjernes for å gi plass til flere rehabiliteringspasienter. Fire senger? Hvor skal du gjøre av disse pasientene, Høie?

Legge dem på en medisinsk avdeling som allerede har store nok kapasitetsproblemer? 16 sykepleiere har sluttet ved medisinsk avdeling på Ålesund sykehus i løpet av et år på grunn av arbeidspresset.

Hvor har du tenkt å plassere ansvaret for pasienter som må ha rehabilitering for å komme tilbake i jobb, eller kunne fungere uten å legge altfor mye beslag på de tjenestene hjemkommunen kan tilby om forslaget om å legge ned Aure rehabilitering blir gjennomført? Kapasiteten til hjemmesykepleien i de fleste kommunene er allerede sprengt. De sliter allerede med kravet om hjemmebasert rehabilitering. Utopisk og naivt å tro at kommunene kan ta dette ansvaret når kompetansen og ressursene til å drive tverrfaglig rehabilitering ikke er tilstede i mange kommuner.

Fysioterapeutene greier knapt å ta unna det mest nødvendige. Mange små kommuner i utkantene har allerede problemer med å få tak i nok fagfolk. Hvordan har du tenkt å løse dette? Med fire senger mer i Å esund vil det fortsatt være en manko på 16 plasser om Aure rehabilitering legges ned. Fjern hørselsvernet og lytt til fagfolkene og fotfolket, Høie.

Jeg har den siste uken sett dette fra sykesenga på Ålesund sykehus. I en periode på nesten fire måneder i smertehelvete har jeg gjort meg noen tanker om Helse Møre og Romsdal. Med tanke på «sparepakken » og hva den vil medføre er jeg lite imponert over helsebyråkratenes matematikk-kunnskaper.

Enhver med minimumkarakteren 1 i faget matematikk er i stand til å se at det er noe med dette regnestykket som ikke stemmer. Jeg er temmelig sikker på at sparepakken går «rett vest ». Helse Møre og Romsdal har aldri levert på budsjett! Hva får dere til å tro at de skal greie det nå , når kravet er å redusere driften med en halv milliard på tre år?

Jeg var heldig. Jeg ble mottatt av kompetente spesialister på alle plan som jobber tett sammen for å hjelpe. I en revmatikerseng som skal fjernes. Med sykepleiere som ser hele deg. De fortjener honnør for innsatsen i et helseforetak som setter sparetiltak foran ansattes situasjon. Jeg er takknemlig og imponert over de ansatte ved revmatisk/rehab-avdelingen ved Ålesund sykehus.

Det samme kan sies om ansatte ved Kristiansund sykehus som har stått i en marerittlignende situasjon i lang, lang tid. Alt dette for å realisere luftslottet på Hjelseth ved Molde som krymper og krymper. Som ikke vil fylle kravene om å kunne betjene innbyggerne i både Romsdal og Nordmøre på en fullverdig måte.

Jeg er fullt innforstått med at innbyggerne i Romsdal har et stort behov for et nytt sykehus. Det må de få. Jeg har vært der og sett forfallet. At vi her på Nordmøre skal bli fratatt alt på grunn av dette blir for drøyt for meg, Høie. Vi blir behandlet som annenrangs borgere her på Nordmøre. Det føles hverken godt eller rettferdig.

Av med hørselsvernet og lytt, Høie Dette dreier seg om oss, om deg, om dine og mine og alle de som har behov for helsehjelp i verdens rikeste land. Også vi som bor i utkantene av fylket i Romsdal og på Nordmøre.

Sett ned foten, Høie! Det er ditt ansvar. Det er nok nå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer fra blogger: Friske meninger

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag