Riksrevisjonen felte i oktober en fellende dom over etaten, som er gjennomsyret av rot og gjentatte lovbrudd - og har et budsjett på 300 milliarder.

Følg Nav høringen: - Vi er bekymret for Nav

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder fredag en høring om Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten.

Her kan du følge Nav-høringen direkte (ekstern lenke).

Tror på Bjurstrøm
- Jeg håper eksstatsrådene viser ydmykhet i forhold til hva som er godt feil i deres periode, sier leder i Arbeids-og sosialkomitéen, Robert Eriksson, til Nettavisen.

Han påpeker at etaten i en årrekke har fått refs for dårlig oppfølging, kontroll og rapportering.

- Den onde sirkelen har bare forsterket seg. Jeg synes det er viktig at vi ikke graver oss ned i gjørma, men ser fremover. Og - jeg synes arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har gitt et godt inntrykk så langt, sier han.

- På hvilken måte?

- Hvorfor har de stolt blindt på Tor Saglie?
- Hun sier hun vil vie all sin tid til å ta tak i problemene. Utfordringen for henne blir å løsrive seg fra embedsverket - hun er jo toppbyråkrat selv og må nå bli mer politiker, sier Eriksson.

Du kan lese hele rapporten fra Riksrevisjonen her:Svakheter i etatstyringen og for dårlig internkontroll

Eksstatsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen må stå til rette for hva som har gått galt, mens Bjurstrøm skal forklare hva som skal til for å få etaten på skinner.

- Hanssen og Andersen har vært alt for slappe. Hvorfor har de stolt blindt på Tor Saglie, spør Eriksson.

Les også: Rot og sommel med 300 milliarder

50 prosent høyere fravær
Interne tall VG har fått tilgang til viser at Nav, som skal få sykmeldte tilbake i jobb, i november hadde et sykefravær på 9,5 prosent.

Det er en økning på hele 23,4 prosent siden november 2008 - og ligger nesten 50 prosent høyere enn det som var tilfellet i resten av statlig forvaltning i tredje kvartal i fjor, og 44 prosent høyere enn i privat sektor.

- Det blir viktig at Bjurstrøm tar tak i dette kompetansegapet, slik at de ansatte i Nav er i stand til å utføre jobben sin, mener Eriksson.

Feilutbetalinger nær én milliard
På oppdrag fra Vårt Land har Nav gjennomgått hvor mange feilutbetalinger de har hatt siden 2007. Tallet er ganske så utrolige 983,4 millioner kroner.

Feilene skal skyldes brukere som ikke har fulgt informasjonsplikten, tekniske feil og regnefeil fra Nav.