Nå skal Bergens-bosset under jorden

Foto: Olav Steimler/iBergen.no

I årevis har Bergen flommet over av boss. Byens gater og smau er fulle av overfylte bosspann, søppel og plastdunker. Men nå er det slutt. I dag foreslår byrådet en underjordisk bossplass i sentrum.

15.03.06 08:55

Bossplanen som i dag behandles, skal gjelde for sentrale strøk og medfører en radikal forbedring av renovasjonsløsningene midt i byen. Et av forslagene er underjordiske returpunkt slik at antall bosspann på gategrunn kan reduseres.

Boss-sug
Byrådet ønsker en egen plan for bossuganlegg, og foreslår at det legges opp til en bedre tilgjengelighet for kildesortering.

Det skal bli enklere å sortere boss i sentrum. Derfor lages en samlet plan for returpunkt innen Bergens sentrale del. Planen omhandler blant annet underjordiske returpunkt, som for eksempel i fjell og under bakken, og gjerne i kombinasjon med levering av boss fra husholdningene i området. På denne måten kan en få bort et betydelig antall bosspann på gategrunn i sentrale byområder.

Rørlegging
I dokumentene til planen heter det at det er viktig med rask fremdrift i arbeidet med bossug i sentrale byområder, slik at en kan koordinere arbeidet med legging av rør parallelt med andre større graveprosjekter i sentrum på gater/fortau og på andre fellesareal.

På lengre sikt kan det være ønskelig å knytte områdene for teknisk behandling sammen via rørsystem.

Parkering blir boss
I sentrum har mangel på areal gjort det vanskelig å plassere mange og gode nok returpunkt. I forbindelse med utbygging av Klostergarasjen og andre sentrale parkeringsanlegg, er det en målsetting å få bort parkeringsplasser fra gategrunn. I denne sammenheng må det vurderes å benytte deler av frigitte arealet til å bygge ut nettet av returpunkt, mener samferdselsetaten.

Til sammen 514 parkeringsplasser på gategrunn er inndradd som følge av at Klostergarasjen er ferdig. Noen av disse plassene bør omdefineres til nye formål. Det er naturlig at dette blir nye bossplasser i sentrum, sier samferdselsetaten.

Estetisk
For å bedre tilbudet for kildesortering i Bergen sentrum bes det om at Byrådet vurderer å inngå forpliktende samarbeid mellom kommunen og BIR.

Det må utarbeides en plan/tiltak for faste plasser til returpunkt i sentrum. Estetiske hensyn og tømmefrekvenser må også vurderes, heter det i dokumentene politikerne skal behandle i dag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.