Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

I lekkasjer fra klimaplanen regjeringen ventes å legge frem fredag 8. januar kommer det frem at det vil åpnes for nullutslippssoner. Dette melder flere medier 7. januar.

Les også: Tesla-sjokk i bilmarkedet gir ellevill rekord: - Dette er historisk

Noe Oslo og Bergen har ønsket seg

Nullutslippssoner er noe de rødgrønne byrådene både i Oslo og Bergen har ønsket seg lenge.

Nå får de to storbyene gehør.

Hvor omfattende, og hvor fort nullutslippssoner kan bli innført, er uklart.

Byrådet i Oslo vil trolig innføre det så fort som overhodet mulig. Oslo-byrået, der MDG har frie hender i miljø- og samferdselspolitikken, har tidligere vist at de ikke er nevneverdig opptatt av saksbehandlingsregler når det gjelder miljøsaker.

Nylig ble kommunen innklaget til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) med krav om lovlighetskontroll av sykkeltiltakene.

Om andre kommuner også vil innføre nullutslippssoner gjenstår å se.

Les også: Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo

En straff for fattigfolk

Et stort problem ved miljøpolitikken, og særlig den fiendtlige politikken overfor bruk av bensin- og dieselbiler, er at det er kostbart å tilpasse seg.

Det er svært mange som ikke har råd til å kjøpe ny elbil. Det finnes få billige, brukte elbiler å få kjøpt. I tillegg er det ofte vanskelig eller upraktisk å få ladet elbilen dersom man ikke har egen garasjeplass.

I den nye parkeringsnormen Oslo kommune la frem, skal i praksis folk i nye leiligheter nektes egen parkeringsplass.

Les også: Slik vil MDG strupe biltrafikken: - Må kvitte oss med den så fort som mulig

Å ha elbil krever ikke bare at man kan bruke et stort beløp på å kjøpe ny bil. For å kunne bruke bilen må man helst ha eget hus også. I storbyer som Oslo og Bergen er det bare et mindretall av befolkningen som har det.

Nullutslippssoner og andre restriktive tiltak mot bilbruk er en målrettet straff for fattigfolk.

Folk med god økonomi tilpasser seg mye lettere og nyter i tillegg godt av generøse elbilfordeler.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Mange med dårlig økonomi kjører bil

Det har vært hevdet at bompenger og restriktiv politikk mot bilbruk er sosialt rettferdig fordi det er dem med god økonomi som kjører bil.

Dette har blant annet vært hevdet fra MDG-hold.

Ser vi på hvem som faktisk kjører bil i Oslo stemmer dette dårlig.

I en undersøkelse Transportøkonomisk Institutt gjorde i 2018, fremgår det klart at det er i de østligste bydelene bruken av bil er størst.

De østligste bydelene i Oslo er samtidig bydelene med lavest gjennomsnittsinntekt. Der hvor inntektene er lavest, bor også folk trangest med minst mulighet både til å kjøpe og lade elbil.

Det er mange som bor i bydelene med lav gjennomsnittsinntekt.

Les også: Bilfritt byliv: Oslos store prestisjeprosjekt koster 100 millioner i året - ny rapport klarer ikke å måle effekten

Mange som ikke kan ha hjemmekontor

Blant dem som har lav inntekt må mange reise til jobb uten mulighet til hjemmekontor. Dette gjelder blant annet ansatte i helsevesenet og mange serviceyrker - som for eksempel butikkansatte.

I tillegg til å utgjøre store grupper med ganske lav inntekt har mange av disse arbeidstakerne sterkt varierende arbeidstider. I helsevesenet jobber svært mange i turnus, mens servicetilbud med lange åpningstider krever at ansatte er på jobb både tidlig og sent.

Når lav inntekt og høye boligpriser gjør at svært mange av disse ikke har mulighet til å bo sentralt i byen, vil svært mange få lang vei til jobb på tider av døgnet der kollektivtilbudet er dårlig.

Les også: Fattigmannsskatt og rikmannssubsidier

Reelt sett har mange ikke noe alternativ til å bruke bil til jobb.

Med nullutslippssoner kan det bli svært vanskelig. Og hjemmekontor er ofte ikke noe alternativ. Verken med eller uten koronapandemi.

Den grønne politikken er usosial

Den grønne politikken drives fremover både med gulrot og pisk.

Vi har på den ene siden svært generøse elbilfordeler og en voldsom sykkelsatsing, særlig i hovedstaden. Det snakkes også om kollektivutbygging, men der går det svært sakte.

Les også: Gjentar dette seg, så kollapser elbilmarkedet

På den andre siden høye avgifter på bensin- og dieselbiler, bompenger og drivstoffavgifter. Og nå får vi også kjøreforbud for bensin- og dieselbiler.

I sum er det en slags balanse mellom gulrot og pisk i den grønne politikken.

Problemet er at gulroten og pisken ikke treffer de samme gruppene.

Mennesker med god økonomi har helt klart lettest for å benytte seg av elbilfordelene og sykkelsatsingen. Skal man sykle er det en fordel å bo nært sentrum og være ung og sprek.

Les også: Oslos radikale miljøpolitikk deler byen i tre

De skal nektes å bruke bil

Den grønne politikken er altså skreddersydd for de velstående og spreke som bor nær sentrum.

Store grupper som er avhengige av å bruke bil, men som har dårlig mulighet til å tilpasse seg ved å kjøpe elbil, rammes hardt.

De er allerede nedlesset med avgifter og bompenger, men politikerne gir seg ikke der.

Nå skal de fattige nektes å bruke bil.