Morten Eriksen vil bruke drastiske virkemiddel for å gjøre folk trygge i taxiene igjen. Nå blir det kamera og overvåkingsutstyr i alle 300 bilene til Stavanger Taxi, melder Rogalands Avis.

Eriksen er styreleder både i Stavanger Taxi og driftsselskapet Rogaland Taxi.

Han innrømmer at det har vært en vanskelig tid etter nok et tilfelle der en taxisjåfør skal ha forsøkt å voldta en kvinne i Stavanger. I etterkant har politiet gått ut og advart kvinner mot å ta taxi alene.

– Vi tar nå umiddelbare grep og krever at alle våre sjåfører skal ha sjåførkort med navn, bilde og løyvenummer synlig på dashbordet i drosjen, sier Eriksen til Rogalands Avis.

Overvåking
Det er neppe nok til å få Stavanger-folk til å stole på taxisjåførene igjen etter den siste tidens hendelser og oppslag i mediene. Stavanger Taxi er derfor allerede i gang med å få på plass nytt utstyr i bilene sine.

– Det blir videoovervåking i samtlige biler, og vi tar regningen. Det vil både virke preventivt og kunne hjelpe politiet, sier Eriksen.

Styrelederen, som selv kjører taxi daglig, vil ikke belaste de enkelte sjåførene. Han anslår hvert kamera kommer til å koste rundt 7000 kroner, og at taxiselskapet må investere et par millioner for utstyret.

Ved at Stavanger Taxi tar regningen, er han sikker på at alle sjåførene blir med på dette.

– De har ikke noe valg sånn som situasjonen har blitt.

– Men hva sier sjåførene til å bli overvåket på egen arbeidsplass?

– Tilbakemeldingen har så langt vært at vi må få ut fingeren og få kameraene i gang så fort som mulig, sier Eriksen.

Han anbefaler også de andre taxisentralene i byen om å inneføre kameraovervåking:

– Både for deres egen del og for å sikre kundene deres.

– Lyd vel så viktig
På verkstedet til Stavanger Taxi forteller montør Bjørn Hansen at de har prøvd mye forskjellig utstyr i drosjebilene opp gjennom årene.

Noen biler har kjørt rundt med kamera, men det har vært for sjåførenes egen sikkerhet og frivillig. Nå er det for kundene.

– I mange tilfeller er lyd viktigere enn bilder. Tidligere har vi hatt episoder i biler med kamera der opptakene har sviktet og vært ubrukelige, sier Hansen.

Rekker ikke julebordene
Arbeidet med å finne optimalt utstyr er i gang, men det er ikke tid nok til å installere noe utstyr i taxiene før julebordsesongen.

– Utstyret skal testes i én måned først, og vil ikke bli installert før ut på nyåret. Å ta taxi i julebordsesongen bør likevel være trygt etter all fokus på det som har skjedd, sier taxistyrelederen.

Tirsdag skal Stavanger Taxi ha styremøte. Morten Eriksen regner å få resten av styret med på å finansiere nytt overvåkingsutstyr.

Denne saken er levert av Rogalands Avis.