Statens veivesen har startet en prosess med å fjerne en lang rekke fotgjengerfelt.

Mange dør, gangfelt fjernes
Dette skjer etter at Vegdirektoratet ba om en gjennomgang av fotgjengerfelt på strekninger med 50 og 60 km/t fartsgrense.

Ønsket om en gjennomgang kom etter at en så at det i perioden 2005-2009 ble drepte hele 40 mennesker i Norge ved kryssing av gangfelt i Norge. Brorparten av fotgjengerpåkjørsler sjer nettopp på gangfelt.

- Jeg skulle ønske bilistene gjorde som de skulle og satte ned farten når de nærmest seg fotgjengerfelt, men det er ikke tilfelle. Dermed må fotgjengerne ta smellen, sier seksjonssjef Elin Ødegård i Vegvesenet til Østlandssendingen.

Håpet er at fjerning av en rekke gangfelt skal få fotgjengerne til å være mer forsiktig. I stedet for å ha fotgjengerfelt, skal områder der gangfelt fjernes få bedre belysning og det skal ryddes sikt.

- Reduserer trygghetsfølelsen
Ifølge Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa forsvinner nå blant annet 18 av 67 gangfelt bare på Romerike

- Statens vegvesen Region øst har nylig foretatt en evaluering av forholdene ved totalt 67 gangfelt på Romerike. I 18 av disse ble det konkludert med at det var så få kryssende at det kunne forsvares å fjerne gangfeltene. Av disse 18 gangfelt blir 15 erstattet av det som benevnes «tilrettelagte kryssingssteder», i tråd med anbefalingene i Vegdirektoratets gangfeltkriterier. Dette gjøres ved at belysningen og siktforholdene bedres, og ved at det der det er tilstrekkelig plass anlegges en trafikkøy i midten av vegen både for å redusere fartsnivået og for å forenkle kryssingen. Selv om dette reduserer trygghetsfølelsen for fotgjengere, så øker det oppmerksomheten og gir som resultat en bedre trafikksikkerhet, skriver Kleppa i et svar på spørsmål fra Knut Arild Hareide.

Vanskelig for de svaksynte
Lederen Stortingets transport- og kommunikasjonskomiteen frykter at endringene skal påvirke spesielt de blinde og svaksynte.

- Jeg reagerer på at de blinde og svaksynte ikke har blitt tatt med i denne prosessen, sier Hareide til Nettavisen.

- Jeg ser noen av de faglige innvendingene. 40 mennesker drept på fire år er mye høyere enn jeg hadde trodd, men er veldig glad for at Kleppa nå signaliserer at hun vil ta en ny runde i saken, sier han.

I sitt svar skriver Kleppa at hun ønsker å ta med Vegvesenet og Blindeforbundet på en befaring.

Ønsker å beholde respekten
Selv om en nå tar konsekvensen av at mange bilister ikke overholder sin vikeplikt for fotgjengere, mener Hareide at det er viktig at vi ikke får en stor mentalitetsendring her i landet.

- Jeg husker da jeg var leirleder for noen år tilbake. Da var noe av det morsomste de brasilianske gjestene syntes de kunne gjøre, var å stille seg opp ved et gangfelt og se at bilene stoppet. Det var helt ukjent for dem. Det er viktig av vi opprettholder den respekten, sier Hareide.

Frykter ikke USA-tilstander
I USA har en i mange år hatt en veibygging som har gått nærmest utelukkende på premissene til bilistene. Fortau, og spesielt gangfelt, er i mange områder mangelvare.

- Tror du at en med denne utviklingen går mot amerikanske tilstander?

- Nei, i grunn ikke. Det er viktig å huske på at i USA kan en for eksempel få bot for å gå på rødt lys.

- Gjør seg en bjørnetjeneste
Nestleder Bård Hoksrud (FrP) i transport- og kommunikasjonskomiteen er enig i at det er alt for mange påkjørsler på gangfelt. Han er likevel usikker på om fjerning av gangfelt er veien å gå.

- Fjerner vi for mange av gangfeltene, så vil folk bare krysse veien der de føler for det likevel. Trafikksikkerhetsmessig tror jeg derfor det er et blindspor, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Satt veldig på spissen kan en jo si at det er fint for bilistene at det nå nærmest blir fotgjengerne som får skylda, men det hjelper lite for den som blir overkjørt. Jeg tror ikke man får oppnådd det man vil med dette, og dermed tror jeg man gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fjerne gangfeltene, sier han.

PS! Konklusjonene fra andre distrikter er så langt ikke klart.