Gå til sidens hovedinnhold

Nå står «slaget» om Gaustadbekkdalen

Tirsdag avgjør byutviklingskomiteen om veien skal gå gjennom eller rundt det nye universitetsområdet i Gaustadbekkdalen.

ULLEVÅL/BLINDERN: – I 70 år har kloke hoder klart å holde av denne tomten til universitets- og forskningsformål. Vi er privilegerte som har denne muligheten i en by. Gaustadbekkdalen er universitets siste mulighet til ekspansjon, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Måtte utrede veiløsningen på nytt

«Striden» står ikke om hvorvidt universitetets Life Science-senter skal bygges i Gaustadbekkdalen eller ei, men om hvor veien gjennom det nye campus skal gå.

Byråden støtter seg på anbefalingen fra Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten og universitetet, om et alternativ B1, med rundkjøring i Problemveien nedenfor Forskningsparken stasjon, og en diagonalvei gjennom universitetsområdet opp til rundkjøringen ved Domus Athletica.

Da B1 ble forelagt byutviklingskomiteen i fjor høst, som eneste alternative veiløsning, sendte komiteen forslaget i retur.

De ba om at også det forkastete A-alternativet, som ville legge Trimveien rundt campus, parallelt med Ringveien og Gaustadalleen, ble utredet på nytt. Det er nå et justert A-alternativ, utredet av konsulentselskapet Norconsult, som legges frem for politikerne.

(Se de to veialternativene i bildesliden øverst på siden).

Grøntdraget langs Gaustadbekken

Ankepunktet mot A-alternativene har vært at trafikksikkerheten mellom bil, trikk og fotgjengere ved kryssing mellom den nye Trimveien og Gaustadalleen, ikke er god nok.

De ulike A-alternativene har hele veien vært støttet av Vann- og avløpsetaten, Forskningsparken, Oslo Elveforum, bydelene Vestre- og Nordre Aker og Blindern vel. Et av hovedargumentene deres er at den «blågrønne» profilen med turvei langs en gjenåpnet Gaustadbekkdal, forringes dersom det anlegges en bilvei og «urban bygate» midt imot bekken og grøntområdet. B1-diagonalen vil dessuten legge for godt til rette for bilkjøring, gjennom det som skal være en aktiv kunnskapspark, mener de. Vann- og avløpsetaten hevder også deler av elveløpet vil bli vanskelig å åpne med den planlagte rundkjøringen.

Til tross for justeringene mener Fredriksen fortsatt at B1 er best.

– Jeg vil advare mot det reviderteA-alternativet. Det vil beslaglegge fire mål mer av arealet som kan bygges ut. Vi mister mulighetene for åpne uterom mellom byggene, og de vil måtte bli høyere ned mot Gaustadbekken og villabebyggelsen, hevder han, og sier den planlagte nedtrappingen av etasjer mot grøntdraget ikke vil kunne gjennomføres.

Byutviklingskomiteen behandler forslagene tirsdag 31. mai.

Reklame

Dette må du vite om årets Formel 1-sesong