Ledigheten gikk litt opp i oktober, og nå er det totalt 87.000 arbeidsledige i Norge. Det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken, viser arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Økningen i antallet sysselsatte kom i hovedsak blant de over 24 år. Veksten i sysselsettingen gjennom 2012 er lavere enn veksten fra midten av 2010 til utgangen av 2011, skriver Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

Fra finansmarkedene er det ikke ventet noen reaksjoner av betydning.

- Arbeidsledigheten avtok litt i de første månedene av fjoråret og nådde en bunn i april. Etter det steg ledigheten med et par tusen personer frem til september. Med økningen i oktober er ledighetsnivået tilbake på nivået ved inngangen til 2012. Hovedbildet er fortsatt et solid arbeidsmarked, men det er noen tegn til at sysselsettingsveksten er avtakende, heter det i en vurdering fra DNB Markets.