I fjor høst trakk hun seg som leder av Senterungdommen, og flyttet tilbake til Tromsø for å drive politikk på fylkesnivå.

Som tidligere går Sandra Borch også nå utradisjonelle veier. Hun og fylkespartiet har nemlig vraket rødgrønt samarbeid, og styrer sammen med Frp, Høyre og Venstre i Troms.

Les også: Tvinnereim tviler på gode Borten Moe-tall
Les også: Usikkert om Navarsete kan delta på landsmøtet

- Enkelt å velge borgerlig
Borch snakker varmt om det borgerlige samarbeidet.

- Det var enkelt for Senterpartiet å velge den ikke-sosialistiske siden, og vi ser nå at samarbeidet fungerer veldig bra, sier Sp-politikeren.

Nylig ble hun leder for Næringskomiteen i Troms, og jobber tett med blant annet Per Sandbergs kone, Line Miriam Sandberg (Frp), som er fylkesråd for næring.

- For oss var det viktig å få til en satsing på samferdsel og ikke minst beholde alle skolene vi har i dag i Troms, og det var ikke Arbeiderpartiet interessert i å være med på, forteller Borch.

Dermed var valget enkelt, ifølge henne.

- Vi som tok initiativ
Det borgerlige samarbeidet ble innledet da det sittende fylkesrådet i desember i fjor valgte å gå av etter flere omstridte saker.

- Da tok Senterpartiet initiativ til å lande viktige, politiske saker, og vi så at det var best å lande de sakene sammen med Høyre, Frp og Venstre, sier Borch.

Hun karakteriserer samarbeidet som spennende, og mener erfaringene de har gjort i Troms, viser at en borgerlig koalisjon med Sp er mulig.

- Det viser jo at vi er nødt til å se at Senterpartiet kan samarbeide begge veier. For oss er det politiske løsninger for folket som er det viktigste. Det har vi fått hos våre borgerlige samarbeidspartnere i Troms. Allerede er store samferdselsprosjekter satt i gang under vår ledelse, sier hun.

- Må holde porten åpen
- Så du mener at Senterpartiet også nasjonalt bør samarbeide borgerlig i stedet for rødgrønt?

- Hvem Senterpartiet skal samarbeide med på nasjonalt plan, det må man ta når stortingsvalget kommer. Men at man skal holde porten åpen for begge sider tror jeg blir kjempeviktig, sier Borch.

Hun mener med andre ord at Senterpartiet må være åpne for å kunne samarbeide også med Fremskrittspartiet og Høyre.

Borch legger samtidig advarende til:

- Det verste er at Høyre og Arbeiderpartiet er ganske like når det kommer til ny kommunereform. Her er Senterpartiet en viktig motpol mot den tvangssammenslåingen kommunene kan bli utsatt for. For oss er det viktig at kommunene får lede an i prosessen, sier hun.

- Det var litt skepsis mot Frp
Hun forteller at de har hatt en dialog med Senterpartiets fylkeslag hele veien, som har gått inn for samarbeidet, men innrømmer at det har vært en skepsis.

- Det er ikke til å legge skjul på at det var litt skepsis i eget fylkeslag. Men jeg tror det kommer til å gå veldig bra. Vi får motbevise den skepsisen som er der, sier Borch.

- Hva dreier skepsisen seg om?

- Det tror jeg har med skepsisen man har hatt til Frp nasjonalt hele veien, sier hun, og skyter inn:

- Senterpartiet og Fremskrittspartiet er også enig i saker nasjonalt. Så er det selvfølgelig saker der vi er uenige, men det får vi ta når det kommer.