Gå til sidens hovedinnhold

Nå varsler regjeringen en bred satsing i kampen mot ungdomskriminaliteten

Nettavisen skrev en artikkelserie om de enorme utfordringene med ungdomskriminelle i Oslo. Nå varsler regjeringen en bredside mot ungdom- og gjengkriminialitet.

I 2019 skrev blant andre Nettavisen om en rekke saker om ran utført av ungdom i Oslo, blant andre denne og denne. Da Oslo politidistrikt oppsummerte året 2019, ble ungdomskriminalitet utpekt som årsaken til voldsøkningen i Oslo, og Konfliktrådet meldte om dramatisk økning i antall ungdomsstraffer for 2019.

varsler regjeringen en bred tilnærming, der utviklingstrekk i barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten skal bli identifisert, og der politiske strategier skal pekes ut.

Stortingsmeldingen skal først og fremst handle om forebygging av kriminalitet blant barn og unge, men den skal også handle om bekjempelse av kriminelle gjenger.

- Selv om ungdomskriminaliteten er lav i Norge, har man i de siste par årene sett en negativ utvikling i enkelte miljøer. Det er en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Det gjelder særlig barn og unge under 15 år, hvor det har vært en økning de siste årene, men det gjelder også i aldersgruppen 15 og 18 år, sier justisminister Monica Mæland i en pressemelding.

Kan hjelpe i barnehagealder

Nettavisen skrev denne artikkelserien der vi satte søkelyse på de mange årsakene til ungdomskriminalitet, og hvordan norske myndigheter kan ta grep allerede fra barnehagen for å hindre at barn utvikler seg til lovbrytere.

Les: Faresignaler for ungdomskriminelle: - Ikke vanskelig å identifisere utsatte barn og sette inn gode tiltak

En av ungdommene som ble dømt i 2019, møtt i retten som tiltalt fire ganger på ett enkelt år. Han er ikke alene. Politiet har lenge påpekt at såkalte «gjengangere» står for mye av voldskriminaliteten, og vil helst at barnevernet skulle hatt et tvunget alternativ for de som ikke blir rehabilitert gjennom andre straffereaksjoner. Dette strider med dagens politikk om at ungdom ikke skal fengsles.

Nettavisen har tidligere skrevet hvordan dagens ungdomsstraffer ikke fungerer optimalt, og at regjeringen arbeider med å forbedre straffereaksjonene for ungdom. Lovforslag har vært ute til høring. Frp vil ha en tøffere linje mot ungdom.

Les også: En mor forteller: Slik ødelegger ungdomsvolden livene til barn og unge på Oslo Øst

- Dette er en gruppe ungdommer som har havnet skeivt ut, til tross for at Norge har et godt støtteapparat. Derfor krever det også ekstra mye ressurser å få dem inn på rett kjøl igjen, sa advokat Curt A. Lier til Nettavisen. Han er tidligere president i Juristforbundet og tidligere seksjonsleder i Oslo politidistrikt.

- Skal ikke lønne seg

– Det skal aldri lønne seg å velge et liv som kriminell. Det må også de unge få vite. Når vi ser mindre grupperinger skape utrygghet i lokalmiljøene, er det vår plikt å reagere. I verste fall ender de unge opp i etablerte kriminelle grupper. Det kan vi ikke akseptere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Videoen nedenfor viser ungdomskultur i Oslo, der sammenehengen mellom vold, narkotika, status og penger er tett.

Nettavisen har også satt fokus på sammenheng mellom ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet. Eks-gangster Mikael Ali forklarte hvordan marginalisert ungdom blir lokket til kriminelle gjenger av penger og samhold.

Mæland lover at det skal bli lettere å inndra kriminelt utbytte. Et av politiets problemer i dag, er at kriminalitet kan være svært lukrativt, og at det er vanskelig å inndra penger fra kriminell virksomhet. Dermed er det vanskelig å stoppe strømmen av fristelser til ungdom som lukter på en kriminell løpebane. Nettavisen søkelys på i det saken: Her fant politiet hauger med penger og luksusklær

Varsler konkrete lovendringer

Justisminister Mæland varsler allerede nå konkrete lovendringer.

– I løpet av våren vil vi også fremme forslag til forbud mot machete, sier hun. Dette har byrådsleder Raymond Johansen i Oslo etterlyst lenge.

Det skal også bli forbud mot å dele voldsfilmer. Disse filmene brukes av voldelige ungdommer til å bygge opp egen popularitet og anerkjennelse i visse miljøer. I en rekke voldssaker der ungdom er involvert, er hendelsene filmet og delt med andre.

Det skal bli forbud mot å delta og rekruttere til gjenger. Som Mikael Ali sier i videoen over, så er dette et problem.

Les også Jan Bøhlers blogg: Forbud mot kriminelle gjenger

Kommentarer til denne saken