Naboen snakker ut om konflikten med Dagsrevyen-anker Jon Gelius

UENIGE OM HAGEN: Fredrik Otterstad hevder å  ha gitt fra seg en del av hagen bak tujahekken (t.v.) til nabo Jon Gelius.

UENIGE OM HAGEN: Fredrik Otterstad hevder å  ha gitt fra seg en del av hagen bak tujahekken (t.v.) til nabo Jon Gelius. Foto: Tommy H. S. Brakstad

– Her fremstiller Fredrik Otterstad seg selv som en slags julenisse.

03.03.15 22:33

RØA (Nettavisen): Sølvguttene-dirigenten Fredrik Otterstad og familien flyttet inn i tomannsboligen på Røa i Oslo i 2012. Det ble starten på en langvarig feide med Dagsrevyen-anker Jon Gelius.

Den første konflikten oppstod da Gelius ville plante en hekk i hagen på den delen Otterstad disponerer. Siden har det gått slag i slag.

Gelius vil ikke gå med på at Otterstad vil gjøre utvidelser på sin del av boligen.

Til sommeren skal de to kranglefantene møtes i retten. Gelius krever sameiet de to har sammen oppløst og en deling av tomten.

LES MER: NRK-kjendis vil skilles fra naboen

Nå tar naboen bladet fra munnen.

– Jeg inngikk en avtale med Gelius i 2012 om deling av tomtens uteareal som jeg forholder meg til. Gelius har nå fremmet krav om deling av tomten som ikke samsvarer med denne avtalen. Det foreligger ikke grunnlag for å endre på denne avtalen slik Gelius nå hevder, sier Fredrik Otterstad til Nettavisen.

– Gelius krav om deling av tomten vil for øvrig medføre at en vesentlig del av hagen som naturlig hører til min del av tomannsboligen, blir en del av hans sitt hageareal, fortsetter han.

– Dette er en uforståelig påstand

Jon Gelius mener Otterstad gir en fullstendig feil fremstilling av saken.

– Avtalen av 2012 handler om en midlertidig bruksrett på den felles leide festetomten og representerer ingen tomtegrense. Det er derfor det i avtalen brukes begrepet «linje» og ikke «grense». Nå ønsker vi å kjøpe ut vår rettmessige halvdel av festetomten og få vårt eget gårds- og bruksnummer. Grunneieren har selv slått fast at vi begge har krav på en halvpart hver av tomtearealet, sier han til Nettavisen.

Gelius understreker han ikke krever mer av hagen enn det som rettmessig tilhører ham.

– Dette er en uforståelig påstand. Vi har kun lagt frem en skisse til løsning basert på Otterstads eget innspill om å skrådele en grense innover mot hans hagedel. Dette var hans innspill i brev til oss i slutten av april i fjor. Vi har også spilt inn tomteareal på andre siden av bygningen, men alt er blitt avvist av Otterstad. Vi er løsningsorientert når det kommer til hvor tomtegrensen skal gå. Vi hadde håpt at Otterstad ville komme oss i møte og at vi kunne bli enige om hvor grensen skal gå. Vi er lydhøre for hans forslag, om dette skulle komme, sier han og viser til at Otterstads advokat har innrømmet at Gelius eier en ideell halvpart av sameiet.

– Da mener vi det ikke er mer enn rett og rimelig at vi skal få disponere halve tomten, fortsetter Gelius.

Ga bort 30 kvadratmeter tomt

Fredrik Otterstad trår varsomt rundt når han viser fram eiendommen. Det er tydelig at den langvarige striden har skapt vondt blod i det lille sameiet.

(Saken fortsetter under bildet.)

IKKE AKKURAT TO GODE NABOER:  Jon Gelius' inngangsdør (t.v.) er nesten på kollisjonskurs med Fredrik Otterstads dør. Foto: Tommy H. S. Brakstad


– Jeg har gått inn i dette med et helt åpent sinn, og jeg har prøvd å løse konflikten ved å gi ham 30 kvadratmeter tomt. Jeg mener jeg har vist romslighet, sier Otterstad.

Heller ikke denne framstillingen er Jon Gelius enig i.

– Her fremstiller Otterstad seg selv som en slags julenisse. Dette handler ikke om å gi bort almisser, men rett og slett å skille ut den felles leide festetomten i hvert sitt gårds og bruksnummer. Grunneieren sier det betyr likedeling. Hvis Otterstad har kjøpt mer enn halve tomten, må han legge frem en slik kjøpekontrakt. Det har jeg etterspurt uten å få svar. Otterstads egen advokat skriver i tilsvaret til tingretten at vi er likeverdige eiere i sameiet. Vi krever ikke mer enn det som allerede er vårt, sier han.

– Gelius' handlingsmønster taler for seg

Det var i 2014 kommunen ga naboen tillatelse til rive og bygge ut. Gelius påklaget vedtaket, men Plan- og bygningsetaten tok ikke klagen til følge. Saken havnet derfor hos Fylkesmannen.

Etter at saken ble oversendt Fylkesmannen, gjorde Gelius nye forsøk på å stoppe byggeplanene, men lykkes altså ikke. Fylkesmannen mener Gelius ikke kommer med nye opplysninger.

LES MER: Jon Gelius knust av Fylkesmannen i bitter nabokrangel

– Jeg synes ikke Gelius har rett til å agere som han har gjort. Jeg kunne fortsatt slik den forrige eieren gjorde, og sagt blankt nei. Han får ingenting, men da ville striden aldri lagt seg. Jeg prøvd å få det til slik at han kunne gi seg og ha æren i behold. Gelius' handlingsmønster taler for seg, sier Otterstad.

– At huset ligger skjevt på tomten kan ikke jeg få gjort noe med, sier Otterstad.

– Besynderlig at Otterstad løper til Nettavisen

Gelius sier at dette er mer regelen enn unntaket for tilsvarende tomannsboliger i dette området på Røa.

MØTER NABOEN I RETTEN: Dagsrevy-anker Jon Gelius. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

– Naboeiendommer har løst dette ved blant annet å skrådele tomtegrensen, slik Otterstad selv tok til orde for og som vi har foreslått, uten resultat. Dette er en sak som kunne ha funnet sin løsning utenfor rettssalen. Otterstad har avvist tilbudet om rettsmekling. Det vitner om dårlig dømmekraft, sier Gelius.

– Det eneste vi ønsker er å kjøpe ut vår rettmessige halvdel av tomtearealet. Vi har det siste året tatt flere initiativ til å få fastsatt en tomtegrense, men Otterstad har avvist alle forsøk på dialog. Derfor finner jeg det besynderlig at Otterstad nå for tredje gang på en måned løper til Nettavisen i stedet for å snakke direkte med oss for å få løst nabotvisten. Vi synes det er leit at han velger en slik kommunikasjonsform, fortsetter Gelius.

Otterstad fnyser av Gelius sin påstand.

– Jeg har ikke løpt til Nettavisen. Det var journalisten som kontaktet meg og den eneste som har uttalt seg fram til nå, er Gelius, sier han.

Det hører med til historien at Jon Gelius bygget ut sin seksjon i 1999.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.