Gå til sidens hovedinnhold

Naboer føler seg lurt av studentboligene

Studentbyutbyggingen i Vestgrensa ble solgt inn med et skogdrag mot naboene. Nå er trærne hogget, til tross for naboprotester.

BLINDERN/ULLEVÅL: 14. januar åpnet trinn 2 av Vestgrensa studentby, med brask og bram. Tidlig i februar står Unni Eriksen og Bjørn Jensen i Blindern vel oppgitt utenfor studentbyen med arkitektens illustrasjon i hånden.

– Ingen skog

Mellom studentboligblokkene og naboeiendommene i Bukken Bruses vei er arbeidet med ny gang- og sykkelvei godt i gang.

– Det er helt forferdelig, sier Tor Bækkelund, som bor i et av de nærmeste husene. Før utbyggingen ble han lovet at skogdraget ville skjerme boligveien mot de seks etasjer høye studentblokkene.

– Dette er ikke lenger en skog, men en rekke med trær. SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, journ.anm.) har ført oss bak lyset. Men mest sjokkerende er at de ikke en gang vil å snakke med oss, sier Eriksen.

Dårlig tid

Gang- og sykkelveien består av et 80 meter langt strekk fra kolonihagen i retning Forskningsparken.

– SiO har holdt prosessen «hemmelig» for oss, helt til vi i slutten av oktober plutselig så at trærne i det aktuelle skogholtet var merket. Et par dager etter kom nabovarselet. Vi protesterte og ba om et møte, men svaret fra arkitekten, på vegne av SiO, var at de ikke så noen grunn til engang å kommentere våre synspunkter. Det er fryktelig arrogant, sier Eriksen.

Utviklingssjef Øistein Myhrvold i SiO avviser imidlertid naboenes argumenter om at skogen forsvinner. Han mener dette har vært en ryddig prosess.

– Tar ikke miljøhensyn

SiO har fått godkjent anleggelsen av gang- og sykkelveien av Plan- og bygningsetaten (PBE) og Friluftsetaten (FRI) på bakgrunn av en reguleringsplan for området fra 1992. Veien er anlagt midlertidig, fram til nytt, permanent turveisystem i Gaustadbekkdalen skal opprettes om to år. Blindern vel har vanskelig for å se hvordan hogst av gamle trær og fjerning av skogbunn kan være midlertidig.

– Det er i dag inne et forslag til ny reguleringsplan for hele Gaustadbekkdalen, der miljøperspektivet, blant annet med gjenåpning av Gaustadbekken, er sterkere enn det var i 1992. Vi mener avgjørelsen vitner om at saksbehandlerne i PBE og FRI ikke har hatt nok innsikt i forholdene på stedet og miljøarbeidet som er på gang. Og SiO har handlet raskt; da tillatelsen kom fra PBE fikk vi tre ukers klagefrist på vedtaket, men før den var gått ut hadde de felt trærne og frest opp skogbunnen, sier Eriksen. Hun mener SiO med enkelhet kunne ha flyttet traseen noen meter nærmere studentblokka.

– Slik hadde man spart miljøet. Her var en løsning så nærliggende å få til, som alle parter kunne gått inn for som et kompromiss, sier Eriksen.

Blindern vels syn støttes av Bydelsutvalget Nordre Aker, Norsk institutt for naturforskning og Naturvernforbundet. Avgjørelsen er klaget inn til Fylkesmannen.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem