Gå til sidens hovedinnhold

Naboer med nytt hallforslag

Ressursgruppa på Korsvoll mener byggesaken må utredes mer – særlig trafikk- og parkeringsbiten. – Vi vil legge frem eget alternativt Korsvollbane-forslag, sier Øystein Dørum. Torsdag behandles saken i bydelsutvalget.

KORSVOLL: – I tillegg til parkeringsbehovene for den nye hallen, vil etter våre beregninger i hvert fall 10–15 parkeringsplasser langs Åmotveien forsvinne for å gi plass til å hindre farlige utkjøringer i kommunal vei. I tillegg har Friluftsetaten stilt krav om parkering for at klubben skal få bruke friluftsområdet Havnajordet til treningsfelt. Ingen av disse forholdene er utredet eller løst i planen, sier Øystein Dørum i Ressursgruppa.

Strider mot kommuneplan

Han mener også at planene strider med "Kommunedelplan for drett 2005-2008."

– Der står det jo blant annet at utbygging av idrettshaller må ses i sammenheng med skoleutbygging og skolenes behov, i tillegg til at idrettsparker skal inneholde aktivitetsflater for organisert og uorganisert idrett og for aktive i alle aldre, sier Dørum.

- Denne planen etablerer spilleflater for den organiserte idretten, mens restarealet tas blant annet i bruk som barnehage. Arealene til bruk for uorganisert idrett foreslås redusert med om lag to tredjedeler. Vi mener det må utredes reelle erstatningsarealer for den "løkkeaktiviteten" som i dag er på Korsvoll idrettspark.

Trafikktelling og analyse

Ressursgruppa ønsker også å kommentere trafikktellingen planskissen baserer seg på.

– Den ble foretatt i oktober, når nesten all aktivitet på dagens anlegg var avsluttet for sesongen.

- Vi mener også at trafikkanalysen forutsetter for høy kollektivandel enn hva vi tror blir realiteten. I tillegg utelater planene viktige forhold, så som den organiserte idrettsaktiviteten på nærliggende Havnajordet og tilhørende trafikk- og parkeringsproblemer. Nåværende og fremtidig trafikk til og fra anlegget langs andre veier enn Åmotveien, og trafikken til og fra Andromeda barnehage, er heller ikke ivaretatt. Nordre Aker bydel har selv påpekt i brev at trafikkforholdene i Langåsveien burde vurderes i tilknytning til planene for idrettsparken. Dette er ikke gjort, ifølge Dørum, som også kan fortelle at Ressursgruppa vil legge frem eget alternativt Korsvollbane-forslag i bydelsutvalgsmøtet torsdag kveld.

Vil legge frem nytt forslag

– Vi mener fortsatt at idrettsanlegg med flerbrukshall på Korsvollbanen er en dyr og dårlig løsning. Avstand til kollektivtransport er for lang, det er allerede mange barnehager i området som genererer mye biltrafikk. Hallen vil bli mye bedre utnyttet hvis den blir plasseres i nærheten av en skole. I tillegg mener vi tomten er uegnet; den er trang, tett oppe i nærliggende småhusbebyggelse, og håndtering av trafikale og parkeringsmessige forhold vil ytterligere fordyre prosjektet, sier Dørum.

Behandles i BU torsdag

– Vi støtter utbyggingsplanen, men ber samtidig om at Åmotveien blir rustet opp – med både fortau og utvidelse av veien, sier leder av bydelsutvalgets miljø, plan- og samferdselskomité, Ivar Christiansen (Ap).

I planene for «nye» Korsvollbanen med hall, ligger også blant annet barnehage og nytt klubbhus.

– Vi ber i tillegg om at utvidelse av vei og parkeringsforhold må være på plass når hallen skal tas i bruk, sier Christiansen.

Så gjenstår det å se om bydelsutvalget er enig med komiteen.

Tomten på oversiden av klubbhuset ved Korsvollbanen – i krysset Åmotveien/Langåsveien, blir i dag brukt til parkering. Men det er Korsvoll Huskomité og Korsvoll IL som sammen eier denne tomten, og som etter planene skal inn i utbyggingsprosjektet for å få nok p-plasser.

Etter det NAB kjenner til, er fortsatt ikke denne tomten kjøpt opp av kommunen. Det er kommunale Omsorgsbygg og Idrettsetaten som står bak «nye» Korsvollbanen med hall, og med Oslo Idrettshaller AS som prosjektleder.

Nab.no har fulgt Korsvollbane-saken. Les tidligere artikler her:

Oslo Idrettshaller: - Korsvollbanen kommer snart
Ressursgruppa: - Må ikke godta alt
Korsvoll Håndball: - Vil i eget hus
Dørum: - Slukt av nye Korsvollhallen
BU: - Venter på endelig forslag
Stanset av barnehageplaner: - Korsvollhallen står i stampe
Debatt: Synsing om Korsvollhallen
Korsvoll IL: - Skuffende usaklig
Debatt: Lytt til folket
Snart Korsvoll-løsning?
Ap: - Ny Korsvollbanen ikke nok


Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte