Beboerne langs E6 på Manglerud i Oslo har ventet i 25 år på en tunnel som skal legge trafikken under bakken, men byrådet i Oslo vil skrinlegge hele prosjektet.

- En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen søndag.

Uttalelsene får nå berørte naboer til å reagere kraftig.

- Lan Marie Berg kan åpenbart ikke ha satt seg inn i hva dette prosjektet handler om. Hun snakker om astmatikere, barn, unge og eldre, og bruker dem som en unnskyldning for å være imot E6 Oslo Øst. Prosjektet handler nettopp om å fjerne helseskadelig støy og luftforurensning for folk som bor i området, sier Eili Vigestad Berge, medlem av Aksjonsgruppa for miljøprosjektet E6 Oslo Øst til Nettavisen.

Les også: Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år. Nå ber Høyre om hjelp fra motstanderen

- Det er et stort svik

Berge, som også er leder av Østensjø Venstre, forteller at det nå debatteres heftig på sosiale medier og i lokalsamfunnet samferdselsbyrådens svartmaling av veien.

- Vi som bor og lever langs dagens E6 lever nå med skadelig støy og luftforurensing hver eneste dag. E6 Oslo Øst skal fjerne eksos og luftforurensing for barn, unge og eldre i vår bydel, sier hun, og påpeker samtidigd:

- Vi som bor i området har vært lovet denne tunnelen i 25 år. I mellomtiden har trafikken bare økt, og er forventet å øke betraktelig i de neste årene.

Hun legger også mye av skylden på Arbeiderpartiet, som er en del av byrådet.

- Det at Ap har snudd i denne saken betyr i praksis at vi som bor i området, barn som går på skole og barnehage, må leve med en helt uakseptabel miljøbelastning. Det er et stort svik, mener Berge.

Les også: Frp angriper Oslo-byrådet om omstridt motorveiplan: – Vi må overkjøre MDG

- Kan ikke få all trafikken

Søndag gikk Fremskrittspartiet ut og sa at Oslo-byrådet, med Miljøpartiet de Grønne (MDG) i spissen, må overkjøres ved at det lages en statlig regulering av veien.

- Hvis MDG i byråd får fortsette å holde på slik, så må vi bare kjøre en statlig reguleringsplan og overkjøre dem, sier stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

- Frp bryr seg tydeligvis verken om miljø eller lokaldemokrati, var Bergs svar.

Hoksrud viste til at folk lokalt ønsker prosjektet, og dermed blir hørt dersom prosjektet realiseres. Det er aksjonsgruppa helt enig i.

- Vi er veldig mange mennesker i bydel Østensjø og Nordstrand som veldig tydelig etterspør en løsning på den enorme miljøbelastningen E6 gjennom vårt lokalmiljø er. Bydelsutvalget i Østensjø har vært svært tydelig i sin støtte til prosjektet. Det er virkelig grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor godt byrådet i Oslo lytter til lokaldemokratiet, sier Berge.

Hun viser til at det bor cirka 30.000 mennesker i området langs E6 /Ring 3.

- Det er like mange som det bor i en mellomstor norsk by, så vi som bor her fortjener en løsning nå, sier hun, og legger til:

- Det var også boligene, skolen og barnehagene som var der først. Så er vi blitt prakka på en kolossal trafikkvekst fordi trafikk er rutet hit og bort fra andre byområder. Vi unner alle andre i byen ren luft, men vi kan ikke bli sittende igjen med all trafikken.

- Det er en hån mot folk

Berge forteller at byrådet har lovet støyreduserende tiltak, men mener det ikke er nok.

- MDG og byrådet vil gjøre avbøtende tiltak ved å bygge høyere støyskjerm og plante trær. Problemet er bare at der er ingen flere avbøtende tiltak å gjøre. Både Statens Vegvesen og Bymiljøetaten har bekreftet at den typen tiltak ikke vil ha noen effekt på å forbedre støy- og luftforurensingen. Dette er en hån mot folk som bor her, mener hun.

Hun viser dessuten til at en stor andel av trafikken som kjører gjennom lokalmiljøet er tungtrafikk.

- Jeg støtter nullvekstmålet 100 prosent, men om alle skulle slutte å kjøre bil, vil fortsatt et enormt antall trailere dundre gjennom lokalmiljøet vårt, sier Berge.

Les også: Full krangel om sykkelsti og parkering: Krever løsning for 33 eldre

- Gammeldags politikk

Oslos miljøbyråd mener imidlertid at Frp er gammeldagse når de kjemper for motorveien.

- Den bilbaserte byplanleggingen som Frp tar til orde for er både gammeldags og forurensende. De aller fleste i Oslo reiser kollektivt, går eller sykler. Mer motorvei fører bare til flere biler, mer kø og forurensning. Likevel har politikere som Bård Hoksrud i tiår etter tiår påstått at nye motorveier skal løse trafikk og miljøproblemene våre, sa Berg søndag.

Hun mente også at Frp har «gitt fullstendig blaffen i bedre støyskjerming, lavere fartsgrenser og mindre biltrafikk som kan bedre forholdene for innbyggerne».

Til det har Berge følgende kommentar:

- Berg snakker om å være for en motorvei. Motorveien er der allerede. Å være for E6 Oslo Øst er å være for en miljøløsning og skape muligheter for byutvikling. Ville MDG også vært imot Operatunnelen som flyttet trafikk bort fra folk og skapte fantastiske muligheter for å skape en by for folk? Vi har sett hva å flytte trafikken bort fra der folk lever og bor i denne byen skaper av muligheter. Nå er det vår tur til å få trafikken bort fra vårt lokalsamfunn, sier hun.

Les også: Ny sjokkmåling: Jan Bøhler stjeler velgere fra alle andre

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Statens vegvesen har allerede planlagt store deler av prosjektet, og det som gjenstår er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, var dette et prioritert prosjekt. Men siden byrådet i Oslo gjorde det klart at de ikke lenger ønsker tunnelen da de ble gjenvalgt i 2019, er ikke prosjektet lenger med på listen til Statens vegvesen over prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner, og byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.