Det påtroppende byrådet i Oslo, med Raymond Johansen (Ap) i spissen, vil ifølge byrådserklæringen innføre miljøfelt og kollektivfelt på eksisterende hovedveier i Oslo som E18 og Ring 3. I tillegg vil de tre samarbeidspartiene AP, SV og MDG unngå kapasitetsvekst på veiene inn til Oslo.

NAF mener imidlertid at det er uklokt å erklære noe som helst før man har utredet miljøfeltløsningen.

- Utfordringen er at forrige byråd har bedt om en rapport om å utrede dette. Denne rapporten har NAF purret på. Men så har vi fått et byrådsskifte som smeller til med denne erklæringen før noe er utredet og konkludert, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, til Nettavisen.

- Veldig uklokt
Sagedal utelukker ikke at det blir mer køkaos dersom ett av feltene blir forbeholdt miljøvennlig kjøretøy og kollektiv trafikk.

- Vi mener det er veldig uklokt når man ikke vet hva konsekvensene er, som kan bli mer kø hvor brorparten er nærings- og nyttetransport. Andelen av privatbilisme har gått ned, sier hun.

- Hvis du skal putte alt dette i ett felt, så ser det ut som at man rett og slett skaper kø og trengsel istedenfor å utnytte veikapasiteten. Vi vil ikke konkludere, men konsekvensene kan bli mer kø og mer forurensning av både Nox- og CO2-utslipp.

- Kø koster 1,2 mill. per minutt
Dessuten frykter hun at et slikt tiltak vil koste samfunnet dyrt.

- Kø inn mot Oslo koster allerede samfunnet 1,2 millioner kroner per minutt, sier hun og henviser til samfunnsøkonomiske beregninger.

- Når vi sitter og stamper i kø, så bruker vi tiden veldig lite samfunnsnyttig.

- Derfor må vi gjøre kloke valg for å unngå kø, og utnytte veikapasiteten slik at trafikken flyter. Det er målet. Dette må vi ikke gjøre før det er grundig utredet. Vi er forundret over at de (påtroppende byrådet red.anm.) vil konkludere så raskt.

Nyttetrafikken øker
Et annet poeng som NAF er opptatt av å fremme i E18-debatten, er at nærings- og nyttetrafikken vokser, mens andel jobbreiser med bil går ned, ifølge Sagedal som henviser til Den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

- Du kan ikke ta unna nærings- og nyttetrafikken med de samme virkemidlene som brukes for privatbiler. Varer og tjenester er ikke så lett å putte på kollektiv transport eller på sykler, påpeker hun.

- Dette er ikke snakk om lastebiler, men dette handler om Adams Matkasser som skal hjem til folk, varer på døren fra nettbutikker og vi skal ha hjemmehjelp og vaskehjelp. Denne veksten peker rett opp. Dette er en stor utfordring, sier Sagedal.