Av Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys

Dette er en kommentar som først ble publisert i Nordnorsk Debatt. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det er ikke akseptabelt at folk som kommer reisende fra land som er blodrøde på korona-kartet fortsatt skal kunne velge om de vil teste seg ved ankomst Norge. Vi vet for mye om importsmitte til at det kan vedvare.

Regjeringen kom forleden med nye regler der det nå kreves at arbeidsinnreisende og andre utlendinger fra røde land heretter må legge fram negativ covid-19 test når de kommer til Norge. Men dette hjalp ikke i tilfellet Hurtigruten, så hvorfor skal det hjelpe nå?

Nettavisens Nyhetsstudio: Her kan du holde deg oppdatert på korona-nyheter

I mange uker har tilstrømningen av utenlandske arbeidere, fra land med høyt smittetrykk, ført til omfattende spredning av koronavirus i mange lokalsamfunn. I slutten av oktober var det, for eksempel, påvist importsmitte fra Polen i 100 kommuner her i landet.

Det er påfallende at regjeringen ikke går grundigere til verks for å få bukt med denne smittekilden. Obligatorisk koronatest ved ankomst medfører inngrep i den enkeltes personlige frihet, men det gjør mange andre korona-restriksjoner også. Situasjonen nå er alt annet enn normal, det må tas harde grep mot for lengst velkjente smittekilder. Importsmitten utgjør en betydelig andel her.

Hurtigruten krevde negativ koronatest av ansatte fra Filippinene. Vi vet alle hvordan det gikk. Svakheten ved dette systemet er at folk kan ha pådratt seg smitte etter at testen ble tatt, eller at testen ikke holder mål, rent kvalitetsmessig. Vi kan heller ikke se bort fra at det kan gå an å kjøpe seg en negativ «attest». Oppfinnsomheten er stor når mye står på spill.

Les også: Kraftige tiltak i Bergen: - Smittetallene sprenger alle rekorder

Regjeringen har vært alt for passiv når det gjelder importsmitte, til tross for usedvanlig god dokumentasjon. Bare i løpet av ei uke i slutten av oktober måtte Folkehelseinstituttet iverksette smittesporing tilknyttet 64 utenlandske fly, hvorav mange kom fra Polen, som er blodrødt så det holder på smittekartet.

De fleste om bord på disse flyene nå, er arbeidsfolk som skal på jobb i Norge. Spesielt byggebransjen og verftsindustrien har mange utenlandske arbeidstakere. Men først når de store bedriftene reagerer, kommer regjeringen etter med det spinkle tiltaket om å kreve en negativ koronatest, tatt i utlandet. For det er dyrt for arbeidsgiverne å ha arbeidsinnreisende sittende i karantene før de får lov til å gå på jobb. Og det er enda dyrere å få smitte på arbeidsplassen, hvor produksjonen må stanse og enda flere ansatte skysses i karantene.

Les også: Hold deg hjemme! Gå på julekonsert!

Norge har hatt en mer liberal linje enn andre land på dette feltet. Professor i immunologi, Anne Spurkland, sier i et intervju med VG dette om smitte-økningen etter sommeren: – Dette kan tilskrives, etter min mening, at vi ikke har hatt et opplegg for å kontrollere folk på grensen, og at man har kunnet fly rett inn fra områder med høyt smittetrykk uten å ha blitt testet.

I Bodø og Harstad har det vært alvorlige korona-utbrudd som direkte følge av importsmitte. I Bodø var det i slutten av oktober registrert 69 smittetilfeller siden mars, de aller fleste som en følge av smitte fra utlandet. Harstad har den siste tiden hatt et heftig utbrudd. I forrige uke ble det registrert 19 nye tilfeller. I all hovedsak dreier dette seg også om smitte fra utlandet.

Les også: Hvor dødelig er korona? Ny forskning gir nye svar

Harstad kommune arrangerte derfor et møte med byggebransjen. Knut Bjørklund fra Besikt AS var tilstede, og han sier til iHarstad at symptomatisk nok møtte de store bedriftene opp, mens de små holdt seg borte, og det er kanskje der man ikke tar smitten like seriøst: - En konkret erfaring vi nylig har er at fremmedarbeidere i karantene som ikke kan møte på større byggeprosjekt, blir sendt ut på oppdrag til private. Unnskyldningen eller forklaringen er at ingen i husstanden er hjemme på dagtid, og at de derfor arbeider alene. Da overser de fullstendig at smitte også kan overføres via berøring av dørhåndtak, verktøy, lysbrytere også videre, sier Bjørklund.

Alle smitteutbruddene til tross, den norske metoden har enge vært et vennlig tilbud om gratis test ved ankomst fra utlandet. En NRK-reportasje for en tid tilbake viste at interessen for tilbudet har vært heller dårlig, spesielt hos arbeidsinnreisende.

Det er logisk. De kommer for å jobbe og tjene penger. De vet at jobben ryker dersom testen er positiv. Da er det bare å returnere. Opplegget fra myndighetene har vært naive Norge på sitt verste.

Les også: Supermedisinen kan være en kur mot korona - men du vil neppe få tilgang

Alle vi andre får til stadighet nye smittevernsråd og regler å forholde oss til. Det innskrenker flere av våre private rettigheter, men det må vi tåle. Og tiltakene fungerer bra, når regler og råd respekteres.

Nå sprer koronaviruset seg med rekordfart, og beskjeden fra statsministeren er: Hold dere hjemme! Ha minst mulig sosial kontakt!

Det er alvor. Da er det ufattelig at en av de virkelig store smittekildene ikke møtes med obligatorisk testing.