Den assisterende helsedirektøren ser nå med uro på den nye virusvarianten B. 1.1.529.

– Det er for tidlig å si hvordan denne nye virusvarianten vil spre seg, og i hvilken grad den påvirke oss i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Men vi må være forberedt på at den kan få betydning og legge planer ut fra det. Og det er et arbeid vi gjør fortløpende, allerede i dag.

Sprer seg raskt

Den nye virusvarianten sprer seg nå raskt i Guateng-provinsen i Sør-Afrika. Ifølge Nakstad gjelder dette særlig i studentmiljøer.

– Det som er bekymringsfullt, er at den har utkonkurrert deltavarianten på kort tid i denne regionen, sier Nakstad.

Samtidig har varianten mutasjoner som er forenlige med økt smittsomhet.

– Det dreier seg om minst 30 mutasjoner i spikeproteinet, hvorav 10 påvirker reseptorbindingsstedet og antakelig forklarer den økte smittsomheten, påpeker Nakstad.

Det som derimot er usikkert, er om den nye varianten vil gjøre folk sykere enn tidligere varianter, og om vaksinene vil virke dårligere på den.

– Dette blir kartlagt intensivt i Sør-Afrika, sier Nakstad.

– Kanskje får vi vite mer de neste to ukene om vaksineeffekt og sykelighet.

Kan utkonkurrere delta

Nakstad understreker at det ikke er sikkert at den nye varianten vil spre seg veldig raskt globalt.

– Men det er sannsynlig at den nå fins i flere land enn vi er klar over. Hvis den er vesentlig mer smittsom, så vil den antakelig utkonkurrere deltavarianten i stadig flere land, sier Nakstad til NTB.

Helsetoppen påpeker at vi har vært i lignende situasjoner før – både da alfavarianten kom og da deltavarianten kom.

– Det er ikke overraskende at det kommer mutasjoner som endrer egenskaper ved viruset på denne måten. Men det er for tidlig å si om dette vil påvirke koronahåndteringen i verden, og det er for tidlig å si om vaksineeffekt og innleggelser vil bli påvirket hvis dette nye viruset sprer seg, forklarer han.

Usikkerhet om vaksineeffekt

I et intervju med NRK understreker Nakstad at det ikke er sikkert at B. 1.1.529 gjør folk sykere.

– Det innebærer ikke nødvendigvis at du blir mer syk, eller at vaksinen ikke virker. Men man er litt bekymret for om vaksinen er like effektiv, sier han til NRK.

Det samme påpeker han overfor NTB:

– Det er ikke sikkert at vaksineeffekten endrer seg vesentlig med denne nye mutasjonen, fastslår Nakstad.

– Men antakelig er det en generell økt smittsomhet med den nye varianten, siden den åpenbart har utkonkurrert delta ganske raskt, sier han.

(©NTB)