– Ingen vet helt hvor grensene går. Når vi ser på hva som har skjedd ute i den store verden, så er det klart at når folk ikke følger reglene i det hele tatt, går reproduksjonstallet over 1 – ikke holder avstand, klemmer hverandre, går på jobb hvis de er syke. Da begynner viruset å spre seg, sier Nakstad til NRK Dagsnytt.

Les også: Forskere advarer mot en bølge av korona-hjerneskader

Han sier reproduksjonstallet ser ut til å ligge stabilt rundt 1 i Norge, det vil si at hver koronasmittede person i gjennomsnitt smitter én annen.

Folkehelseinstituttet har beregnet det effektive reproduksjonstallet til å være rundt 0,7 nå, men understreker at det er betydelig usikkerhet.

– Vi er nok i et grenseland. Det er stabile tall, det går ikke videre ned, det går heller ikke opp, og det vil si at vi kanskje er på et balansepunkt akkurat nå, sier Nakstad.

Advarer nordmenn på reise

Han advarer nordmenn som skal reise på ferie til utlandet at de må forholde seg til pandemien også ute på reise. Men han vil ikke si hva slags konsekvenser utenlandsreisende vil få for pandemien i Norge.

– Det vil tiden vise, sier den assisterende helsedirektøren.

I Folkehelseinstituttets (FHI) siste risikovurdering (1. juli 2020) vurderes sannsynligheten for import av covid-19 til Norge nå som høy.

«Vi er særlig bekymret for personer som kommer fra land med mer smitte enn Norge for å arbeide i helsetjenesten eller serveringsbransjen uten karantene først. Dette gjelder i hovedsak personer som kommer fra Sverige. Vi er også bekymret for nordmenn som nå vender hjem etter å ha vært strandet i utlandet; noen av dem kommer reisende fra områder med utbredt smitte», skriver FHI i risikovurderingen.

Om import av smittetilfeller heter det videre:

«Konsekvensene av importerte tilfeller avhenger av antallet og av om de gir opphav til lokal spredning i Norge og av størrelsen på denne spredningen i forhold til den allerede etablerte innenlandske epidemien. Betydningen av importerte tilfeller øker når den innenlandske epidemien er liten. Sannsynligheten for at smittede reisende til Norge skal sette i gang lokal oppblussing øker med antallet personer og med nærhet og varighet av kontakt med personer i Norge».

Mange importerte tilfeller kan gi utfordring

Folkehelseinstituttet peker på at helsetjenesten har god kapasitet til å identifisere, følge opp og behandle smittede reisende, men understreker at det kan bli utfordringer dersom det kommer mange importerte tilfeller på kort tid. Risikoen ved import til Norge vurderes per nå som moderat.

På global basis utvikler pandemien seg med økende antall smittede. Amerika er nå den verst rammede verdensdelen.

Les også: Eksplosiv smittebølge fortsetter i USA - Trump vil gjenåpne skoler