Forbrukerrådet har fått YouGov til å gjennomføre en undersøkelse om nordmenns forhold til forbruk og klima. Resultatene viser at 47 prosent av de spurte mener at produkter og tjenester med høyt klimaavtrykk bør avgiftsbelegges.

- Norske forbrukere vil være en del av løsningen. Det indikerer at forbrukerne kan være innstilt på at de minst miljøvennlige varene og tjenestene kan bli dyrere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Og hun fortsetter:

- Informasjon fremmer forbrukermakt. Forbruker må sikres mer informasjon om produkters forventede levetid, reparerbarhet og miljøbelastning.

Forbrukerdirektøren mener at dette er viktig, slik at alle kan ta gode og miljøvennlige valg etter mer utdypende kunnskap om produktet.

Nå stiller en undrende Blyverket seg spørsmålet om hvorfor det er manglende handlekraft rundt dette temaet.

Les også: Slutt å subsidiere skadelig mat

- Hvor ble det av forbruket i klimadebatten? Forbrukerperspektivet er helt sentralt for at en omstilling til et mer bærekraftig samfunn skal lykkes, sier Blyverket.

Nå etterlyser hun konkrete tiltak fra politikerne.

- Norske forbrukere ønsker en mer aktiv klimapolitikk, og det er et politisk ansvar å legge til rette for at det blir enklere å ta gode miljøvalg som forbruker. I lys av de store miljøproblemene vi står overfor, kan vi ikke innrette samfunnet slik at vi belønnes for å bruke og kaste, mens det skal være dyrt og vanskelig å ta vare på det vi allerede har, legger hun til.