En bekymret pappa skrev nylig et tankevekkende innlegg i Aftenposten om sønnens hasjbruk. Det som begynte som uskyldig moro med venner, eskalerte til skulking og avhengighet, og endte med innleggelse til rusbehandling.

Faren skrev om en sønn som ble tiltaksløs og droppet ut av skolen, og hvordan rusbruken nærmest ødela familien.

«Det var et ubeskrivelig nederlag å måtte ta ham ut av hjemmet og til en institusjon langt fra hjembyen vår. Men avhengigheten var for sterk, ingen i nærmiljøet klarte å hjelpe ham. Vi bærer på en stor sorg, en sorg vi blir minnet på hver gang vi går forbi det tomme gutterommet hans.»

Faren var svært bekymret for hva som vil skje med unge sårbare mennesker dersom cannabis legaliseres. Han har god grunn til bekymring. Forskning viser nemlig at ungdom er spesielt sårbare for de negative konsekvensene ved bruk av hasj og marihuana.

Påvirker skoleresultater
Bruken påvirker hukommelsen og evnen til å lære, og det er en sammenheng mellom bruk av rusmidler, både alkohol og cannabis, og dårlige skoleprestasjoner. Jo mer rusbruk, desto dårligere skoleresultater Dette kan få store konsekvenser for den unge, særlig med tanke på videre utdanning.

Ungdom har også større risiko for å utvikle psykose og avhengighet, og ifølge WHO risikerer én av seks som bruker stoffet jevnlig å bli avhengig. De siste ti årene har stoffet blitt tre ganger sterkere, og cannabisavhengige er nå den største nye pasientgruppen som søker behandling for rusproblematikk.

Holdningsendring
De nasjonale ungdataundersøkelsene viser at ungdommens holdninger til cannabis er i endring. Fra å være et mindretallsfenomen er det flere som nå mener at cannabisbruk gir økt sosial status. Det tyder på en normalisering og større aksept, men heldigvis viser undersøkelsene at de fleste fortsatt er negative til jevnaldrenes bruk.

Økt kunnskap må til
Forebygging er viktigere enn noen gang, men hvordan lykkes vi? Økt kunnskap og tydelige foreldre er avgjørende. Ungdom må få kunnskap om den reelle risikoen de utsetter seg for ved bruk, som motvekt til mye av det de leser på nettet. Blant annet bør rusundervisningen i skolen oppdateres og styrkes. Her må kunnskapsminister Jan Tore Sanner på banen.

Foreldre må også utrustes til å kunne ha en kunnskapsbasert diskusjon om rusbruk med ungdommen sin. De må sette grenser, være gode rollemodeller og si klart og tydelig at cannabisbruk ikke er greit.

Snart legges statsbudsjett 2020 fram. Ett av våre ønsker er at regjeringen satser stort på målrettede forebyggingstiltak. Vi håper myndighetene tar våre bekymringer på alvor.