Av Bjørn Langholen

Statsbudsjettet er på drøyt 1400 milliarder kroner. Det vil si at én prosent av statsbudsjettet trengs for å kutte ut bompengene.

Her kan du lese flere leserbrev.

Posten «andre utgifter» i statsbudsjettet er på 369 milliarder kroner, og er den nest største posten på statens utgiftsside. Her bør det være noe å hente?Hvorfor har vi ingen politikere som tar tak i dette?

Og er det ikke på tide at også elbil-brukerne betaler for bruk av veiene?