Gå til sidens hovedinnhold

Når pampene skal bestemme sykehustilbudet i Oslo til 32 milliarder

Helse Sør- Øst skal legge ned Ullevål sykehus. De ansatte ved Oslo Universitetssykehus har med god grunn varslet mistillit mot direktøren Bjørn Erikstein.

Av Aina Stenersen, 1. kandidat for Frp i Oslo ved høstens kommunevalg

I Oslo har reaksjonene mot Helse Sør- Østs planer om å legge ned Ullevål sykehus lenge vært sterke.

Vi har stått sammen, skulder mot skulder, både vi i Oslo FrP, Helsepartiet, Rødt, leger, fagledere, Fagforbundet, LO Oslo, Legeforeningen, Redd Ullevål, Norsk Sykepleierforbund, med flere.

Dessverre har protestene ikke blitt hørt.

Les også

Ullevål sykehus skal legges ned

Pampe-bestemt

Pampene har bestemt seg, og ingen logiske innvendinger som at det nye sykehustilbudet ikke har godt nok kapasitet, planene er overpriset, pasientbehandlingen vil ikke bli god nok, eller faglige innspill har blitt lyttet til.

Norges fremste eksperter på akuttmedisin mener sykehusplanene vil føre til en mindre trygg akuttbehandling.

Så hva skal man egentlig med et helseforetak som ikke lytter? Et helseforetak som lager beregninger på planer som ingen vil ha? Som har en svært mangelfull dialog med både tillitsvalgte og fagledere? Hvor direktøren får mistillit mot seg i en svært viktig prosess for Oslo? Dette er en demokratisk utfordring.

Les også

Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder

Helse Sør-Øst har ikke den nødvendige troverdigheten eller tilliten for å lede disse prosessene.

- Ikke glem Aker

Helse Sør-Øst sier at det haster med å bygge nye sykehus i Oslo. Det som haster er å få gode sykehusplaner som ivaretar innbyggerne. Og historien viser at det har blitt tatt mange gale beslutninger, som for eksempel den om å legge ned Aker sykehus som lokalsykehus. Som viste seg å måtte omgjøres senere på grunn av kapasitetsmangel. Oslo kommune er bekymret over planene til helseforetaket.

Tomtesalg fremfor ekspertise

En stor del av kjernen her er salg og utvikling av Ullevål-tomten, fordi Helse Sør-Øst trenger salg for å skaffe 7-9 milliarder kroner. Så her blir det storstilt byutvikling, og attraktive tomter som skal selges, i stedet for å fortsette med noen av landets beste fagmiljøer i landet.

Les også

Fem gode grunner til at det er galskap å legge ned Ullevål sykehus

Prosessen videre havner i Stortinget. Så får vi håpe at denne prosessen stoppes der.

Oslo har i alle fall sagt sitt i denne saken - klart og tydelig.

Kommentarer til denne saken