Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I en kronikk i Aftenposten deler forsker Jørgen Lorentzen noen av sine tanker om politiets rolle i sikringen av ytringsfriheten og opprettholdelse av ro og orden.

Politiet som ansvarlige og medskyldige

Lorentzen går langt i å peke på politiet som den ansvarlige og medskyldige i voldsutøvelsen vi har sett i flere norske storbyer i forbindelse med SIANs demonstrasjoner mot islam. Ifølge Lorentzen ville SIAN ikke våget å demonstrere uten politibeskyttelse. Han spør om politiet bør beskytte ytringsfriheten til SIAN, og konkluderer selv med at det bør politiet ikke.

Les også: Erna Solberg om Sian: – Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for

Uten politiet ville vi sluppet SIAN, og uten Sian ville vi sluppet volden mot organisasjonen, er logikken hans.

Voldsmonopolet må tilhøre staten

Det åpenbare må nok påpekes: i et sivilisert demokratisk samfunn må staten ha voldsmonopol. Dersom politiet gir opp dette monopolet vil det første offeret være tilliten til statsinstitusjonene, dernest går utviklingen raskt mot borgervern og inngjerdete samfunn. En slik utvikling vil neppe være til hjelp for minoritetene i det norske samfunnet.

Videre er det en grunnleggende feilslutning, og et nokså farlig veivalg, å beskylde politiet for å være medansvarlig for volden som utøves av muslimske ungdommer og deres medsvorne i organisasjoner som Oslo Mot Rasisme.

Politiets plikt

Politiets oppgave er, slik det er nedskrevet i lov og forskrift, å ivareta demonstrantenes rett til å demonstrere i ordnede former. Det er en plikt politiet er pålagt av folkevalgte myndigheter. Politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim har ingen mulighet til å motsette seg dette, og det skal vi sette pris på.

Les også: Parti-topper reagerer på videobildene: - Pøbelvelde

Det skal i utgangspunktet være unødvendig å påpeke at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet for borgerne i et demokratisk samfunn.

Dette gjelder ikke minst for de borgerne som vi ikke identifiserer oss med, og de meninger vi ikke liker. Det er også en demokratisk statsplikt å sikre borgerne denne rettigheten.

Dessverre, observerer vi stadig oftere at man ikke ser ut til å forstå disse prinsippene.

Les også: Ikke god nok grunn til å akseptere ghetto-kultur blant muslimer

Seg og sitt - ikke alle andre

Det kan til tider virke som stadig flere kun ønsker å støtte utsagn og uttrykk som sammenfaller med egne ståsteder, eller kun de behagelige utsagnene som kommer fra folk en selv identifiserer seg med.

Faren med en slik tilnærming er at den undergraver demokratiske prinsipper - de samme prinsippene som tillater denne meningsutvekslingen.

Det må også legges til at løsningen der vold erstatter verbal kommunikasjon ikke er i dialogens tjeneste, men krever underkastelse og lydighet hos dem som opplever volden.

Les også: Vold mot islam-kritikere bør stoppes

Jeg er overbevist om at Lorentzen forstår dette, men velger heller å støtte voldsutøverene i den tro at de er den svakeste part her.

Giftig maskulinitet

Voldsutøverene som ser ut til å mene at de forsvarer islam, en død profet og Gud har et problematisk forhold til virkeligheten. Om jeg skal tillate meg å bruke et nokså tidsriktig uttrykk, er denne typen voldsutøvelse et uttrykk for det mange anser som giftig maskulinitet.

Politiets oppgave er å holde disse voldelige uttrykkene for «ære» og «maskulinitet» i sjakk ved å utøve voldsmonopolet de er tildelt ved lov. Det gjør politiet på en eksemplarisk og kontrollert måte.

Les også: Abid Raja: Antirasister ødelegger for folk med innvandringsbakgrunn

Det virker ikke som Lorentzen ser hvor argumentasjonen han fører vil lede hen. En stat hvor politiet ikke har voldsmonopol er en stat hvor alle kan ta loven i egne hender, og hvor alle må forsvare seg selv.

Den sterkestes rett

Dette er altså en tilstand hvor den sterkestes rett råder. Det leder neppe til mer demokrati, frihet og likestilling, som er nettopp det som søkes av mange av dem som flytter til Vesten.

Det må legges til at det er urovekkende å lese et så klart angrep på ytringsfriheten og voldsmonopolet, samtidig som 14 islamister står tiltalt for massakren på de ansatte i satiremagasinet Charlie Hebdo. Om man nå skulle klare seg uten provokasjonene til SIAN og deres likesinnede, må man innse at verden og Europa ville ha være et betydelig fattigere sted uten samfunnskritikere.

Les også: - Bare politiet er ansvarlig for politivold

Lei av demokrati og ytringsfrihet

Selv om Lorentzen ser ut til å være lei demokrati, rettsstat og ytringsfrihet, er det fortsatt mange i verden som er helt avhengige av en rettsstat som sikrer fri meningsutveksling, og som beskytter mot trusler om vold.

Konsekvensene av at staten mister voldsmonopolet er at vold kan utøves av alle, når de selv finner det for godt.

Det er neppe noe Lorentzen er interessert i, når han får tenkt seg om.