Av Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

Noen ganger kan det være nyttig å ta et skritt tilbake og få et ordentlig overblikk. Det er særlig når media belyser kompliserte utfordringer, og en av samfunnets toppledere reagerer på en måte som både minner om en annen tid og som vitner om sviktende forståelse.

Et sånt tilfelle kom da finansminister Siv Jensen nylig besøkte Tolletaten og deltok i søk etter ulovlige rusmidler i post-forsendelser.

Dagsrevyen var med og kunne fortelle at Tolletaten har avslørt at barn helt ned i 13-14-årsalderen kjøper rusmidler på nett. Skjult mellom «uskyldige konvolutter» kommer forsendelsene. I fjor stoppet Tolletaten over 12 000 forsendelser som inneholdt ulovlige rusmidler, en økning på seks prosent fra 2017.

Finansministeren på narko-jakt

Utviklingen belyser enten at landets tollere har blitt mer effektive, eller det bestilles stadig mer rusmidler over nett. Kanskje har tollerne blitt flinkere til å se etter, for mens de tidligere så etter små klips-poser med pulver, så var oppgaven til Siv Jensen denne dagen å se etter godteri, vingummi og frimerker som kan være blandet med konsentrerte dråper.

Og finansministerens reaksjon? Jo, hun henvender seg til de unge og sier: «Man burde kanskje tenke litt på det når man sitter litt uskyldig inne på gutterommet og tror at det bare er gøy og man skal prøve å bestille det. Du er altså smugler, du kommer til å bli oppdaget og du kommer til å bli anmeldt. Er det virkelig det du ønsker å risikere resten av livet ditt for?»

Trusler om fremtids-ødeleggende straff

Er det virkelig slike reaksjoner landets øverste ledelse skal utsette disse ungdommene for? Er dette budskapet? Trusler om straff som kan ødelegge for dem for resten av livet? Det er ingen grunn til å tro at slike uttalelser innbyr til tillit og forståelse. Eller noen grunn til å tro at det har en heldig effekt. Det eneste vi får vite om stoffene i dette innslaget er at det kan være gøy, og det eneste de unge advares mot er at de kan bli straffet, hardt.

Vårt lands myndigheter går i disse dager gjennom en rus-reform. Ansvaret for de som blir tatt med illegale rusmidler skal overføres fra justissektoren og over til helsevesenet. Dette er vedtatt av et flertall på Stortinget, og det står i den gjeldende regjeringserklæringen. Ansvars-forflytningen illustrerer at myndighetene har tatt til seg kunnskapen om at det er andre virkemidler enn straff og trusler om straff som er løsningen på rusmiddelutfordringer.

Det Kongelige norske rus-reformutvalg skal foreslå lovendringer mot slutten av året, men selv under dagens lovgivning så handlet dette oppslaget om unge rusmiddelbrukere og ikke om narkotikaforbrytere som fortjener straff. Antallet alvorlige forsendelser i post er svinnende få, de er oppe i 200 i året og kun 60 prosent av disse var narkotikarelaterte.

Legalitet fremfor humanitet

Grunnen til at Siv Jensens skremsler opprører, kan man se i sosiale medier, er at det gir gjenklang i de miljøene som stadig reiser rundt på skoler og advarer mot narkotika. Disse miljøene er motstandere av avkriminalisering, de setter legalitet fremfor humanitet og finner det riktig med sosial utstøting og stigmatisering av de som velger alternativer til alkohol. De mener det er substansene og ikke politikken som i verste fall dreper. Det er på tide å ta et oppgjør med slike holdninger og slike miljøer, de tilhører en svunnen tid.

De som oppnår best kontakt med de unge, er de som har relevant kunnskap om rusmidlene og som de unge kan snakke åpent med. En av de mest vellykkede tilnærmingene på feltet har vært utekontaktene.

Jubileum for oppsøkende innsats

Mandag 27. mai er det mottakelse på Rådhuset i Oslo i anledning Uteseksjonens 50-årsjubileum. Uteseksjonen har gjort en formidabel innsats med den mest virksomme oppsøkende innsats og det gir all grunn til å feire. Samtidig kan oppmerksomheten åpne for fornyelse.

Den oppsøkende dialog-virksomheten bør i stor grad overføres fra de sentrums-omsrådene som er mest belastet med klips-poser med pulver og over til nett-foraene der potensielle kjøpere av vingummi og frimerker med konsentrerte dråper i befinner seg.

Barn og unge i Rusrefomen

Samme mandag arrangerer Rusreform-utvalget en konferanse på Folkets hus om barn og unge i Rusreformen. Hensikten med konferansen er å adressere uroen og bekymringene mange har når det handler om mulige konsekvenser rus-reformen kan ha for barn og unge. Rusreform-utvalget ønsker å belyse om disse bekymringene har forskningsmessig belegg.

Konferansen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Noen ganger er det nyttig å ta et skritt tilbake og få et ordentlig overblikk. Rusmiddel-utfordringene skaper store bekymringer og representerer et enormt politikkområde.

Gode verktøy eksisterer, men foreldede holdninger og trusler om straff står i veien for å bruke dem. Det er på tide å ta et oppgjør med skremslene og viljen til å ramme unge menneskers liv.