Den tre år gamle hannbjørnen på rundt 240 kilo hadde tatt tilhold i vannkanten ved utløpet av Adventdalen. Folk ble bedt om å holde seg unna til operasjonen ble ferdig.

– Ettersom den er nær hytter og trafikkerte scooterløyper, er det nødvendig å fjerne den på en mest mulig skånsom måte, opplyste Sysselmannen på Svalbard.

Personell fra Norsk Polarinstitutt bedøvet isbjørnen, før den ble fraktet vekk i Sysselmannens helikopter.

Isbjørnens nye tilholdssted er Kinnvika på Nordaustlandet. (©NTB)