Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati (Frp) og Sivert Bjørnstad (Frp) stilte denne uken hvert sitt skriftlige spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) og krevde at hun kom på banen. Saken dreier seg om det omstridte salget av Telenors virksomhet i Myanmar til det beryktede selskapet M1 Group.

Næringsminister Iselin Nybø bekrefter overfor Nettavisen at departementet har hatt flere møter med Telenor om situasjonen i Myanmar.

- Det som skjer i Myanmar er helt forferdelig. Situasjonen er et ekstremt eksempel på hvilke dilemma som kan oppstå ved å drive virksomhet i markeder som Myanmar. Optimismen som Telenors inntreden i Myanmar brakte med seg, er nå erstattet av en veldig krevende situasjon for Telenors kunder og underleverandører i Myanmar, de lokalt ansatte og for Telenor, skriver Nybø i en e-post til Nettavisen.

Les også: Solgte mobilselskap til milliardær på «dirty list». Norge får brutal kritikk

Telenor har fått massiv kritikk fra flere hold etter at selskapet besluttet å selge sin virksomhet i Myanmar i sommer. Telenor Myanmar ble solgt for 900 millioner kroner til det omstridte, svartelistede selskapet M1 Group, som angivelig samarbeider med juntaen i Myanmar.

Les også: Høyre-profil: - Telenor-salget kan sette menneskeliv i fare

- Utfordrende for den offentlige diskusjonen

Aktivister frykter at sensitiv brukerdata om Telenors kunder i Myanmar vil bli overlevert til juntaen straks salget får regulatorisk godkjennelse av myndighetene i Myanmar. Først da vil Telenors brukerdata i Myanmar bli gjort tilgjengelig for de nye omstridte eierne. Kritiske røster hevder at Telenor allerede har overlevert brukerdata om sine kunder til militærjuntaen, men dette kan Telenor verken bekrefte eller avkrefte.

- I en ekstremsituasjon som den militære maktovertagelsen innebærer, kan det være vanskelig å legge normale forretningsmessige betraktninger til grunn. Telenor fremhever også at det er utfordrende for den offentlige diskusjonen at selskapet fortsatt ikke kan dele all informasjon av hensyn til sikkerheten for de ansatte, sier Nybø.

- Som eier har vi klare forventninger til selskapenes arbeid med ansvarlig virksomhet, som også gjelder menneskerettigheter. Vi har siden februar hatt flere møter med Telenors styreleder og ledelse om situasjonen i Myanmar, og vært opptatt av at selskapet gjør grundige vurderinger av de veldig krevende problemstillingene, sier statsråden.

- Telenor gir uttrykk for at selskapet ikke kan operere under et styresett som bryter med selskapets verdigrunnlag og som vil innebære at selskapet vil bryte norske og europeiske sanksjonsregler. Dette er vurderinger som styret og ledelsen i Telenor som har ansvaret for, og det er også selskapet som best kan gjøre rede for avveiingene som er gjort i denne svært krevende situasjonen, sier hun.

Den norske stat er hovedaksjonær i Telenor med en eierandel på 53,97 prosent, ifølge Telenors årsrapport 2020. Det er Nærings- og fiskeridepartementet med ansvarlig statsråd Iselin Nybø (V) som forvalter dette eierskapet.

- Sensitiv teledata har blitt delt

Htin Linn Aung var tidligere kommunikasjons-, informasjons- og teknologiminister for den folkevalgte enhetsregjeringen i Myanmar rett før militærkuppet 1. februar i år. Det er han som bringer de siste anklagene rettet mot Telenor.

- Vi har dessverre indikasjoner på at sensitiv teledata har blitt delt med de korrupte ekstremistene som står bak kuppet i Myanmar. Vi har også grunn til å tro at arrestasjoner har blitt gjennomført som følge av dette. Og 7000 mennesker har blitt arrestert så langt, sier Htin Linn Aung i en uttalelse.

Rundt tusen mennesker har blitt drept siden militæret kuppet makten for et drøyt halvår siden.

- Jeg oppfordrer nå Telenor til å avsløre for offentligheten hvorvidt denne typen data har blitt delt med ekstremistene. Folk og deres kunder burde har rett til å få vite det og kunne ta nødvendige forholdsregler, avslutter han.

Telenor vil verken avkrefte eller bekrefte

Nettavisen har konfrontert Telenor med de siste beskyldningene som fremmes, men selskapet vil verken avkrefte eller bekrefte hvorvidt brukerdata allerede har havnet i juntaens hender.

- I Telenor ønsker vi å være så åpne som mulig i enhver situasjon og vi delte informasjon om myndighetspålegg i Myanmar frem til 14. februar i år. Etter dette kunne vi ikke lenger dele slik informasjon av hensyn til sikkerheten til våre ansatte, skriver informasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø, i en e-post til Nettavisen.

- Det er kjent at militæret i Myanmar krever at Telenor skrur på overvåkningsutstyr som er underlagt sanksjoner i Norge og EU. Det ville være et brudd på våre verdier og uakseptabelt for oss. Situasjonen gjør det derfor umulig for oss å bli i landet, og vi har derfor besluttet å selge virksomheten. Salget venter nå på regulatorisk godkjennelse, skriver Sandstø.

Det er foreløpig uvisst når den regulatoriske godkjennelsen vil foreligge. Inntil da er det Telenor som drifter selskapet og sitter på brukerdataene til sine 18 millioner abonnenter i Myanmar.

Eksperter Nettavisen har snakket med tidligere, sier at militærjuntaen kan misbruke mobildataen til Telenor Myanmar på enkelt vis til å kartlegge nettverk og bevegelser til regimekritikerne, og dermed nøste opp i hele opposisjonen og potensielt sette menneskeliv i fare.

Les også: Behandler klage mot Telenor: - Dette kan ende med mekling

Behandler klage mot Telenor

Mandag denne uken ble det også kjent at OECDs kontaktpunkt i Norge skal behandle en klage på Telenors Myanmar-salg.

Det er SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) som på vegne av 474 sivilsamfunnsorganisasjoner i Myanmar har levert en klage på Telenor til Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv i juli måned.

- Dette betyr bare at vi vil behandle den klagen som foreligger fra SOMO. Dette er ikke en rettslig prosess. Dette er en prosess som har å gjøre med retningslinjene OECD har for ansvarlig næringsliv, hvor partene i første omgang møtes til dialog eller eventuelt mekling for å finne en løsning på de spørsmålene som er reist. Hva det vil bringe videre, er uklart, uttalte leder for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Frode Elgesem, til Nettavisen på mandag.

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skriver at «klagerne påstår at Telenor ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper når det gjelder risikobaserte aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og åpenhet i forbindelse Telenors uttrekk fra Myanmar».

Det er blitt fremmet påstander i media om at salget settes på vent mens klagen behandles, men utfra det Nettavisen erfarer, vil selskapet overføres til de nye eieren straks den regulatoriske godkjennelsen foreligger.