Opprettholdelsen av et biologisk mangfold er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Likevel har det pågående tapet av biologisk mangfold blant jordens dyr og planter havnet i skyggen til klimakrisen.

Mer en halvparten av det globale bruttonasjonalproduktet er avhengig av et velfungerende biologisk mangfold. Det framkom i en rapport som ble utgitt av Swiss Re i fjor. Rapporten fastslo også at en femtedel av verdens land risikerer en kollaps av økosystemer.

Les også: FN advarer om en «stille morder»

Denne uken avholdes et digitalt FN-toppmøte om trusler mot biologisk mangfold (COP15) der 195 land deltar. Landene har allerede undertegnet konvensjonen om biologisk mangfold (CDB), men konvensjon mangler et forpliktende avtaleverk som kan stanse og reversere ødeleggelsene av naturen.

Dagsorden for toppmøtet er derfor å drøfte et forpliktende avtaleverk med målsetninger om å bremse ødeleggelsen av jordens økosystemer, redusere global forurensning og forhindre masseutryddelse av arter.

I utkastet til den foreløpige avtaleteksten er det skissert noen titalls punkter med ambisiøse målsetninger, deriblant at plastforurensingen av havet skal opphøre fullstendig, at bruken av innsektsmidler skal reduseres med to tredjedeler og at statlige subsidier til forurensende fabrikker skal reduseres med 500 milliarder dollar i året.

Men dette er langt fra godt nok, mener et knippe næringslivstopper som har signert et felles, åpent brev som er adressert til verdens statsledere i forkant av naturkonferansen COP15.

- Krever umiddelbar handling

Elleve konsernsjefer fra blant annet Unilever og H&M har signert brevet. Konsernssjef Svein Tore Holsether i Yara, som også er påtroppende NHO-president, er blant næringstoppene som har signert oppropet som er publisert på Business For Nature og i The Guardian.

- Tidsvinduet for å reversere tap av natur og biomangfold er i ferd med å lukke seg. Vi trenger kraftfulle tiltak for å endre økonomien, til å verdsette den miljømessige, samfunnsmessige og forretningsmessige verdien av å verne natur. Å sitte stille i båten er ikke et alternativ, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, til Nettavisen.

Business For Nature-koalisjonen påkaller statsledere og ber dem iverksette meningsfulle tiltak for å avverge masseutryddelse og kollaps av økosystemer eller risikere «en død planet».

«Naturen er på sitt vippepunkt, og tiden er ikke på vår side. Vi må erkjenne tap av naturen som den krisen den faktisk er,» lyder brevet.

«Vi må innse at selv om det er kritisk viktig å takle klimaendringer, representerer naturen mer enn bare en klimaløsning».

Les også: FN-toppmøte om trusler mot biologisk mangfold

«FN-toppmøtet om biologisk mangfold (COP15) er vår siste og beste sjanse til å snu utviklingen med tap av biologisk mangfold. Utkastet til rammeverket for COP15 mangler både ambisjoner og spesifisiteten som kreves for å drive fram de presserende og nødvendige tiltakene,» skriver konsernsjefene.

- Det vil ikke være noe business på en død planet

1000 selskaper har allerede signert et tilsvarende opprop hvor det stilles konkrete krav til verdens statsledere, noe som også blir fremhevet i brevet.

«Siden det ikke vil være noe business på en død planet, har mer enn 1000 selskaper - som representerer 4,7 billioner dollar i årlige inntekter og 11 millioner ansatte - signert oppropet Nature is Everyone’s Business. Oppropet anbefaler stater til å vedta politiske tiltak nå, slik at tapet av biologisk mangfold kan reverseres innen 2030».

«Som bedriftsledere erkjenner vi ansvaret vårt om å avvise en «business as usual»-tankegang og å forvandle våre forretningsmodeller sånn at vi kan operere innenfor planetens begrensninger. Ved å gjøre dette kan vi sammen bygge sunne samfunn, spenstige økonomier og blomstrende virksomheter».

Les også: Gunhild Stordalen kritiserer regjeringen: – Det er litt sånn ko-ko

Koalisjonen med konsernledere oppfordrer verdens statsledere til å forplikte seg til konkrete bindende avtaler om biologisk mangfold, tilsvarende 1,5-gradermålet i klimaavtalen fra Paris, som både næringsliv og sivilsamfunnet kan samles om.

Koalisjonen lister opp i brevet en rekke konkrete tiltak som både de selv skal forplikte seg til, og en rekke tiltak de mener statsledere skal forplikte seg til.

- Noe framskritt, men ingen gjennombrudd

Naturkonferansen COP15 skulle egentlig avholdes i 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Toppmøtet skjer derfor i to omganger. Første del skjer via en videokonferanse denne uken. Planen er at samtalene fortsetter i andre del av toppmøtet, som avvikles fysisk i Kunming i Kina i april. Tanken er at det vil bli enighet om en forpliktende avtale under andre del av toppmøtet neste år.

- Noe framskritt og suksess har det vært. Men ikke de gjennombruddene som trengs for å stanse det pågående tapet av biologisk mangfold blant jordas dyr og planter, sa Elizabeth Maruma Mrema, som leder CBDs sekretariat, under åpningen COP15 mandag denne uken, ifølge NTB.

- Vi må handle dette tiåret og stanse og reversere tapet av biologisk mangfold, sa Mrema.