Gå til sidens hovedinnhold

Narkoforbryterne trodde de hentet 50 kilo kokain - ble spanet på og rundlurt av politiet

Narkotikaen ble fraktet i banancontainere fra Ecuador og hadde kurs mot Norge. Det endte i lange fengselsdommer. Sjekk videoen.

To menn, begge albanske statsborgere bosatt i Hellas, fikk seg en real overraskelse en septembernatt i Oslo i fjor. Da ventet de et parti med 50 kilo kokain i en banancontainer på Oslo havn.

Se videoen av narkoforbryterne som tror de henter ut kokain øverst i saken.

Det de ikke visste var at politiet fulgte med på dem og at det slettes ikke var kokain i de 50 plastpakkene med presset hvitt pulver de losset ut. Det var potetmel, får Nettavisen opplyst.

Nå er de begge dømt til lange fengselsstraffer for forsøk på å oppbevare en meget betydelig mengde narkotika.

Samarbeid med tysk politi

I en fersk dom fra Oslo tingrett går det frem at mennene ble dømt til seks og et halvt års fengsel og fem og et halvt års fengsel. I retten la aktor, politiadvokat Shaista Jabeen Abid, ned påstand på åtte og et halvt års fengsel for begge to, men ble altså ikke hørt av retten.

Begge de nå domfelte erkjente straffskyld for det fulle kvantum med den falske kokainen da de møtte i retten. I dommen går det også frem at de ga en uforbeholden tilståelse.

«Bakgrunnen for saken er at tysk tollvesen 3. september 2019 gjorde en kontroll av en container som hadde ankommet Bremerhaven i Tyskland fra Ecuador. I kjøleaggregatet på containeren ble det funnet 50 pakker presset hvitt pulver. Stoffet ble beslaglagt av tysk politi. Beslaget fra containeren er senere analysert og viste seg å være totalt 49.732,6 gram kokain (...)», heter det i dommen.

- Klienten min mener dommen er riktig og at retten har tatt hensyn til hans begrensede og kortvarige befatning med saken. Han kommer ikke til å anke, sier advokat Cathrine Pryser Grøndahl til Nettavisen.

Hun representerer mannen som ble dømt til den korteste fengselsstraffen av de domfelte.

Den andre domfeltes forsvarer, advokat Erik Dammen Stoltz, har følgende kommentar til dommen:

- Retten har helt riktig vektlagt betydningen av rolle og befatning med det som skulle vært kokain. Av den grunn har retten redusert straffen betydelig, i tråd med det som ble anført av forsvarerne. Dommen blir ikke anket av min klient.

Banancontaineren ankom Oslo havn 11. september i fjor. Det de to mennene ikke visste var at spesialtrent politi og spanere observerte containeren - og narkoforbryterne.

«Noe etter midnatt 12. september 2019 ankom de to tiltalte Oslo havn på sykkel. Syklene ble parkert utenfor havnen, og de to tok seg inn på havneområdet over noen gjerder. Rundt klokken kvart på to ankom de containeren, der de åpnet kjøleaggregatet og tok ut de femti pakkene med surrogatstoff (potetmel, red. anm.). Pakkene ble lagt i tre bagger, og de tiltalte bar disse ut av havneområdet. Utenfor havneområdet ble baggene etterlatt i et buskas/blomsterbed, om lag 800 meter fra containeren (...)», står det i dommen.

- Preg av profesjonalitet

Etter at pakkene med pulveret var fraktet bort syklet de to mennene inn til Oslo sentrum. Ettersom politiet fulgte med dem gikk de til pågripelse på Tøyen senter klokken 03.05.

- Jeg har ikke studert dommen grundig ennå, etter at det er gjort tar jeg stilling til om det blir aktuelt å anke på straffutmålingen, sier politiadvokat Jabeen Abid til Nettavisen.

- Vi er uenig med retten i vurderingen av hvilke roller de domfelte hadde i saken. Retten mener de har hatt en begrenset rolle, mens vi mener rollen er mer utvidet. Dette går blant annet på at de har gjort forberedende handlinger, det bærer preg av profesjonalitet ved at de tar seg over et gjerde inn til havnen, de vet hvilke container de skal oppsøke og de har med nødvendig utstyr til å ta seg inn i containeren og losse pakkene ut. At det er grenseoverskridende, altså at de reiser til Norge for å utføre dette oppdraget, mener politiet også viser at de ikke bare har en begrenser rolle.

Jabeen Abid trekker også frem at klærne mennene brukte og diverse innkjøp som ble gjort i forkant av oppdraget vitner om at det er snakk om profesjonelle kriminelle.

- Vi kan ikke knytte de domfelte til andre narkotikaligaer. Men vi har sett mange lignende saker i Europa hvor det dreier seg om innførsel av kokain sammen med legal last. Dette er et problem i europeiske havner, for eksempel i Danmark. I Spania er det flere kjempestore saker, sier Jabeen Abid.

Hun påpeker også viktigheten av internasjonalt politisamarbeid.

- Denne saken viser at samarbeidet fungerer og er nødvendig for å motvirke grenseoverskridende kriminalitet.

Domfelte A, som fikk den lengste fengselsstraffen, forklarte til politiet at han ble rekruttert til oppdraget på en café i Brussel i Belgia, nærmest ved en tilfeldighet, og at han skulle få betalt 50.000 euro (ca 500.000 norske kroner i september 2019). Han forklarte også i retten at han opprinnelig hadde fått vite at det dreide seg om et lite kvantum kokain.

Da han kom til Norge ble det endringer, ifølge As forklaring i retten.

«Da han ankom Norge 1. september 2019 fikk han vite av oppdragsgiver at det var et relativt stort kvantum, at det kunne være 10, 20, 30 kilo, men at han ikke behøvde å vite detaljene. Da A ankom havnen natt til 12. september 2019 opplyste oppdragsgiver per telefon at det var tale om femti pakker som hver veide en kilo. Sammen med medtiltalte B (mannen som fikk den korteste fengselsstraffen, red. anm.) hentet A ut de femti pakkene, og avleverte dem på det droppunktet han hadde fått anvist av oppdragsgiver», går det frem av dommen.

Hevdet ikke å vite om oppdraget

B forklarte at han ble rekruttert til oppdraget av A, som er en venn av ham. I retten sa B at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på før han kom til Norge noen dager før de aksjonerte. Han forklarte også at han trodde at jobben han skulle utføre var et oppdrag i byggebransjen, siden de begge har jobbet med dette tidligere.

Da de slo til septembernatten i fjor ble B gjort kjent med at det kunne være snakk om flere titalls kilo kokain de skulle losse.

«Han valgte likevel å ta med seg pakkene», står det i dommen.

Verken politiet eller retten har tiltro til at historiene om hvordan de domfelte fikk oppdraget er troverdig.

- Til et slikt type oppdrag er det viktig at man får med seg personer med en viss kapasitet og det må være personer man stoler på. Det er snakk om store mengder kokain i en container. At noen får et slikt oppdrag helt tilfeldig på en café mener politiet vi kan se helt bort fra. De som utfører oppdraget må få betalingen sin, oppdraget går gjennom flere land, så politiet mener ikke den delen av forklaringen er troverdig, sier politiadvokat Jabeen Abid.

Retten mener likevel at de domfelte mennene har en begrenset rolle i saken, overordnet sett.

«Slik tingretten ser det er det nærliggende å tenke at bakgrunnen for fremgangsmåten med et eget «lag» for selve uthentingen fra havna, handler om at dette var en spesielt utsatt og risikabel del av operasjonen.

Det var tale om å bryte seg inn på en overvåket containerhavn, og hente ut store mengder narkotika fra containeren på et tidspunkt der containeren nylig hadde vært gjennom minst én tollkontroll. Både A og B synes i en slik kontekst nærmest å være personer som kan «ofres» om innførselen blir avdekket av politiet. Retten mener derfor de har hatt helt underordnede roller i den større operasjonen.»

Strafferabatter

Normalt ville mennene kunne bli dømt for fengselsstraff på i overkant av elleve år. Men de fikk strafferabatt for tilståelsene, samarbeid med politiet og at det anses som mer krevende enn normalt å sone i fengsel i et annet land enn hjemlandet.

B, som fikk den korteste fengselsstraffen, fikk ytterligere strafferabatt fordi han ikke hadde hatt noen rolle i planleggingen og forberedelsene til kokainoppdraget.

«Han var veldig i tvil om han skulle påta seg oppdraget, men han oppfattet at vennen A var i en vanskelig situasjon. Han oppfattet også at A la et visst press på ham. Han besluttet derfor å bli med på oppdraget. Han deltok ikke i noen av forberedelsene, og heller ikke på rekognoseringen», heter det i dommen.

«Etter rettens syn har A da hatt en vesentlig mer begrenset rolle enn A. Bs rolle i oppbevaringen av kokainet begrenser seg til selve lossingen og flytting ut av containerhavna», står det videre.

Mennene ble også idømt inndragning av et mindre pengebeløp, i tillegg til én Blackberry mobiltelefon.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger