Adrian Smith Stenberg er medlemsansvarlig i Oslo FrP og Lokallagsformann i Oslo Øst FpU.

Oslo som er Norges største by og hovedstad burde følge andre nordiske hovedsteder og innføre nattåpne T-baner. Det er få som liker å sitte inneklemt på en forsinket nattbuss etter tur på byen. Med et trygt, klimavennlig, billig og raskt alternativ om natten, vil osloborgere få en forutsigbar reise hjem fra byen. Oslo FrP sier klart og tydelig ja til nattåpne T-baner, som eneste parti i Oslo.

Det rødgrønne byrådet med Arbeiderpartiet i spissen har nærmest bannlyst privattransport i hovedstadens pulserende sentrum. Samtidig øker behovet for å forbedre kollektivtilbudet. Oslo er en levende by om natten og realiteten er dessverre at nattbussene er fulle.

Les også: Hold en armlengdes avstand, Erna!

Stadig flere ønsker å komme seg raskest mulig fra A til B om nettene, på en trygg og billig måte. Eneste tilbudet nå er overfylte og trege nattbusser, eller dyre og overprisede taxier. Det siste alternativet er å spasere, noe som frister de aller færreste og gjør dessuten en bytur unødvendig utrygg.

I Stockholm og København er nattåpen T-bane innført hele natten, hver eneste helg. Oslo burde som voksende- og pulserende by følge etter andre hovedsteder i Skandinavia. Slike tiltak gir en behagelig reise fra byen og avlaster nattbussene, som 31-bussen.

Oslo FrP setter osloborgeren først. Derfor mener vi at T-banen, som et raskt og trygt alternativ, burde testes ut som kollektivtilbud på helgenettene som et supplement til nattbussene. Dette er i tråd med en mer moderne by som også lever om natten.

Som et trygt, billig, klimavennlig og raskt alternativ som dette, mener Oslo FrP at byen vil bli mer tilgjengelig for folk flest. Det gjelder i sentrum, vest og øst, og i resten av byen. I tillegg vil dette skape nye arbeidsplasser og være et løft for byens økonomi. Oslo FrP ønsker nattåpne T-baner velkomne.

Les også: Å skulke redder ikke klimaet