Et YouTube-klipp fra TV-serien Nattpatruljen har nylig blitt delt i sosiale medier som en del av debatten om regjeringens rusreform.

Der får en mann mobiltelefonen gjennomsøkt av politiet etter mistanke om rusbruk, og kan sees i undertøyet etter å ha forsøkt å ta urinprøve.

I klippet påstår en politibetjent at han har lov til å søke gjennom mobiltelefonen til en mann som er mistenkt for narkotikabruk.

Det er en praksis som riksadvokat Jørn Maurud nylig gikk ut og sa at politiet ikke skal bruke.

– På grunn av de observasjonene som gjorde at jeg fikk skjellig grunn til mistanke om at vedkommende var påvirket av narkotika, så har vi hjemmel til å ransake han. Jeg valgte også å se gjennom mobiltelefonen til mistenkte, sier politimannen i serien.

I klippet, som først ble vist på Max i 2014, blir mannen også tatt blodprøve av.

Ifølge riksadvokaten er ikke dette forholdsmessig maktbruk fra politiet.

"Kroppslig undersøkelse etter straffeprosessloven § 157, i form av tvungen urinprøve eller blodprøve, vil imidlertid etter riksadvokatens syn ikke være et forholdsmessig inngrep for å avdekke ulovlig rusmiddelbruk alene".

Les mer: Ruskompromiss ligger an til å ryke i Ap

Det skriver riksadvokaten i en redegjørelse publisert 9. april 2021.

Der sier han også at dersom det ikke gjøres funn av narkotika vil det heller "ikke være grunnlag for gjennomgang av mistenktes mobiltelefon", uten at det er "tilstrekkelige holdepunkter" til å mistenke salg av narkotika.

I klippet gjøres mobilsøket fordi mannens øyne ser ruset ut, ifølge politimannen.

VG skriver at riksadvokaten vil ha en gjennomgang av praksisen.

Lengre ned: SV mener det hele ligner en politiskandale.

– Det er ulovlig

Professor Hans Fredrik Marthinussen fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen mener TV-kameraene her har filmet ulovlig maktbruk fra politiet.

– Det er et godt eksempel på det riksadvokaten sier ikke er lov. Det er en ulovlig mobilransaking og de pågriper han for å ta blodprøve, noe riksadvokaten har sagt at ikke er forholdsmessig med bruk (av rusmidler, journ.anm.).

Twitter har jussprofessoren uttrykt sin støtte til rusreformen flere ganger.

Les også: Video av intim politiransakelse spres på sosiale medier - vekker kraftige reaksjoner

Advokat og leder i Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, reagerer også på klippet.

– Politiet har ikke her, kun basert på en mistanke om at misbrukeren kanskje har inntatt en brukerdose, anledning til å ta han med inn i arresten, ta av ham alle klærne, og underlegge ham tvungen kroppslig kontroll, her representert ved at han kun ikledd underbuksa må avlegge tisseprøve.

– De har heller ikke anledning til å gå gjennom telefonen hans.

Forsvarsadvokaten sier politiet i lang tid har ment at de har hele tvangsmiddel-registeret tilgjengelig fordi de mener å se på øynene til noen at de er ruset.

– Denne misforståelsen er feil, og ligger bak en lang og ulovlig praksis hos politiet, sier Dietrichson.

Taushetsplikt

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere denne enkeltsaken til Nettavisen.

Hendelsen fant sted i Sør-vest politidistrikt, som heller ikke vil kommentere den aktuelle saken.

– Det er bra at riksadvokaten har kommet med en presisering av dette. Ved enhver beslutning om tvangsmiddel må vi vurdere konkret om vilkårene er tilstede. Politiet kan av hensyn til taushetsplikten ikke gå inn i den konkrete saken.

Det sier leder av felles enhet for påtale i Sør-vest politidistrikt, Kristin Nord-Varhaug, i en e-post til Nettavisen.

– Ligner en politiskandale

Rusreformen vil avkriminalisere narkotika til eget bruk. Under reformens høring i justiskomiteen kom det fram at politiet i lang tid har brukt midler som riksadvokaten slår fast at er uforholdsmessige.

– Det har vært ransaket på denne måten i Norge i alle år, sa statsadvokat Geir Evanger i høringen om mobilransking av brukere, ifølge Dagbladet.

SV mener saken minner om en politiskandale.

– Dette begynner å ligne mer og mer på en politiskandale. Det har vært systematisk maktmisbruk mot syke folk som er avhengig av narkotika. Jeg har kalt inn justisministeren til Stortinget for å redegjøre for hvordan hun vil endre væremåten i noen deler av politiet.

Det sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV til Nettavisen. SV støtter regjeringens rusreform, som er avhengig av Arbeiderpartiet for å få flertall i Stortinget.

Ap lander sitt ståsted på helgens landsmøte. Dagbladet har erfart at partiet sannsynligvis stemmer ned reformen.

Også Marthinussen fra UiB mener den uforholdsmessige maktmiddelbruken er systematisk fra politiets side.

– Evanger sa at det hadde ikke falt han inn at det skulle være ulovlig å ransake hus eller søke gjennom mobil ved funn av stoff til bruk. Du må ikke være spesielt oppegående for å lese politiets høringsuttalelse, se videoen og forstå at dette er noe politiet har gjort i flere år.

Bortkastet tid

Forsvarsadvokat Dietrichson mener klippet fra Nattpatruljen er et godt eksempel på dårlig ressursbruk i politiet.

– Saken stiller for øvrig politiets stadige krav om større bevilgninger i et litt underlig perspektiv. Det er ikke lett å se det hensiktsmessige ved ressursbruken i at en hel patruljebil bemannet med to uniformerte betjenter skal bruke flere timer, kanskje halve vakten, på dette lille oppdraget som i beste fall bringer på det rene at misbrukeren har inntatt en brukerdose hasj som kan bøtelegges med to tusen kroner. Hva annet nyttig kunne ikke disse to tjenestemennene isteden ha gjort?

Han presiserer at en skånsom ransaking ville vært forholdsmessig maktbruk.

– Det politiet her kan gjøre er å gjennomføre en skånsom ransaking i lommer og jakker, på søk etter narkotika, selv om det nok oppleves som krenkende.

– At misbrukeren må svare på spørsmål om hva han skal med de lovlige Viagra-tablettene han har i lomma, viser likevel hvor inngripende slike tiltak er, og illustrerer på en god måte at dette ikke er en praksis som kan fortsette, legger han til.

Wilkinson i SV sier at rusavhengige ikke må stigmatiseres.

– Vi må se de rusavhengige som mennesker, og snakke med dem. Behandlingen av dem må bli annerledes etter disse sakene.

– De har de samme menneskerettighetene som alle andre. Å kle de naken, ransake dem og kreve urinprøve stigmatiserer dem.

Discovery Norway, som er rettighetshaver av Nattpatruljen, ønsker ikke å kommentere saken.

Regjeringens rusreform skal behandles i Stortinget før sommeren.