Gå til sidens hovedinnhold

Natur eller boområder?

Hva blir avgjørende for hvor den nye "monterkraftlinjen" skal gå?

OSLO VEST: Blir det master eller kabler? Er frigjøring av store naturområder i Nordmarka viktigere enn høyspent nær boområder. Hva er samfunnsøkonomisk mest nyttig? Hvilket alternativ tar lengst tid? Hvor kan man få frigjort områder for master som igjen kan brukes til byutvikling?

Kabel blir vurdert

Noen av disse spørsmålene kan prosjektleder i Statnett, Kyrre Nordhagen, svare på. Han kommer på folkemøtet den 16. januar, som arrangeres i aulaen på Hovseter skole. "Superstrømmen skal enten gå fra Smestad og gjennom bydelene Ullern og Vestre Aker, eller fra Gaustad og delvis gjennom Bydel Nordre Aker.

Les også: Monstermaster i Mærradalen

– Hvis man skulle havne på Smestad–Ringerike-alternativet, er det mulig at det blir lagt strøm i kabel i stedet for i master?

Ja det blir vurdert og er også beskrevet i rapporten. Det er vurdert i alle områder hvor det er tett bebyggelse, sier Nordhagen.

Han understreker at en kabeltrasé eventuelt vil legges på steder litt unna bebyggelse.

– Hvilke av de to alternativene koster mest å bygge ut og vil kostnadene knyttet til dette få avgjørende betydning?

– Foreløpige utregninger viser ingen veldig store forskjeller mellom de to alternative når vi snakker om luftlinjer. Men det er klart at å legge linjen i kabel på den siste strekningen vil gjøre det dyrere, men hvor mye dyrere er vanskelig å si. Det blir en del av en totalvurdering av en rekke forhold, sier Nordhagen.

Natur og fritid

Leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, vil prioritere å frigjøre det 32 kilometer lange strekket i Nordmarka, Sogn – Ådal, for master. Det er ingen tvil om at dette doble løpet med master vil gi mye større deler av Nordmarka tilbake til naturen enn det 22 kilometer lange enkeltløpet Smestad – Ringerike.

Kyrre Nordhagen kommenterer dette slik:

– Naturinteresser og fritidsinteresser er også med i vurderingen som en av flere momenter. Da kraftlinjen Sogn – Ådal ble vedtatt førte det blant annet til en av de største demonstrasjonene i Oslo etter krigen. Det er for øvrig knyttet store friluftsinteresser til begge alternativene.

– Er det en av disse linjene som peker seg ut med hensyn til at når den legges ned så frigjør man plass til ny byutvikling/boligutvikling?

– Det er ikke noe som peker seg spesielt ut i så måte, men det er klart at en kraftlinje Smestad – Ringerike vil berøre flest mennesker. Det må med i beregningen, sier Nordhagen.

Les også: Høyspentkrig i Oslo vest

Med uten trafikk

– Det er sagt at det vil ta lengre tid å bygge ut langs Sogn – Ådal som er i drift i forhold til Smestad – Ringerike som ikke er i drift.

– For å bruke et bilde, så blir det litt som å bygge en vei med og uten trafikk. Å bygge ut Sogn – Ådal vil nok ta noe lengre tid, men det blir ikke veldig avgjørende i denne sammenheng, sier Nordhagen.

Rapporten med alternativer for traseer for hele Stor-Oslo er sendt til høring til 90 ulike høringsinstanser. Høringsfristen i denne runden er 15. februar. Rapporten med alternativer ligger på Statnetts nettsider, statnett.no

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå