Gå til sidens hovedinnhold

NAV bommet, men nektet å motta klage

Farskapet har blitt en evig kamp mot NAV for politimannen.

- Jeg betaler så mye penger i barnebidrag at det går utover samværet. Jeg skal jo betale studielån og boliglån også. Når jeg får 46.000 i barnebidrag på toppen så blir det vanskelig å dekke reisekostnader i forbindelse med samvær, sier den fortvilede politimannen fra Oslo.

Nettavisen har valgt å anonymisere mannen for å skjerme familien og barnet.

Mannen tok kontakt med Nettavisen etter å ha mottatt et vedtak om at han skulle betale 3870 kroner i månedlig barnebidrag. Det utgjorde en årlig netto betaling på 46440 kroner, og er cirka 15 prosent av hans netto utbetalte lønn.

I tillegg skal han altså betale studielån, bolig og egen underhold. I dette vedtaket hadde NAV lagt til grunn at barnemoren tjente 152.500 - dette til tross for at NAV i det tidligere vedtaket fra 2011 la til grunn at kvinnen hadde en inntekt på nærmere 340.000 kroner.

Nettavisen har sett dokumentene i saken og kan konstatere at inntekten på 152.500 er identisk med inntekten som barnemor oppga i 2008 - altså før barnefar poengterte at mor hadde høyere inntekt.

Fikk ikke lov å klage
NAV nektet mannen å klage på justeringen av barnebidraget, men sa at han kunne be om en helt ny fastsettelse av barnebidraget. En prosess som tar mye tid og koster penger.

- Da NAV nå gjorde denne automatiske justeringen så la de hennes gamle inntektstall til grunn. Jeg ville klage på dette, men NAV sa at jeg ikke hadde anledning til å klage på justering av barnebidraget. Jeg måtte betale et gebyr og gå gjennom hele prosessen med fastsettelse av barnebidrag på nytt. Det tar veldig mye tid og er utrolig slitsomt, sier mannen.

Etter å ha betalt 860 kroner i gebyr og gått gjennom en ny papirmølle, har han nå fått redusert barnebidraget.

- De har nå lagt til grunn en inntekt på 386.000 kroner, og har fått redusert bidraget til 3170 kroner. Jeg synes det er utrolig at jeg måtte betale penger og be om en ny gjennomgang før NAV gjorde denne endringen, sier mannen.

Nettavisen har over lengre tid hatt kontakt med NAV for å høre om det er riktig å tilbakestille inntektsopplysninger slik det er gjort i denne saken.

«Siste ordinære vedtak»

Derfor bruker NAV de opplysningene vi har fra opprinnelig vedtak, selv om dette ikke er korrekt

NAV svarer først til Nettavisen at «NAV bruker inntektsopplysninger som er tilgjengelige fra skatteetaten. Dersom inntekt er endret, er det opp til bidragsmottaker og bidragspliktig å underrette om inntektsendring. Ved søknad om endring i bidrag er det fastsatt et rettsgebyr som er hjemlet i lov.»

«De bidragspliktig kan søke om endring av bidrag når de blir kjent med en av partene har endret inntekt eller andre forhold som har betydning for fastsettelse av bidrag. Derfor bruker NAV de opplysningene vi har fra opprinnelig vedtak, selv om dette ikke er korrekt».

Nettavisen påpeker deretter overfor NAV at barnefar i denne saken hadde underrettet om inntektsendring i 2011, og at vedtak basert på den nye inntekten hadde blitt brukt fram til 2013.

12-prosent regel
NAV forklarer da at det er den såkalte 12-prosent regelen som ligger til grunn for at opplysninger i 2011-vedtaket ikke er brukt. Hvis ny informasjon i en bidragssak ikke fører til endring på mer enn 12 prosent, så blir ikke endringen gjennomført. 2011-vedtaket var et slikt vedtak. NAV forklarer videre at man heller ikke bruker grunnlaget fra slike «12-prosent vedtak» i en automatisk justering, men at man bruker grunnlaget fra siste «ordinære» vedtak. I dette tilfelle var det 2008-vedtaket.

«I de tilfellene benyttes nest siste vedtak, dvs det vedtaket som har beregnet faktisk bidrag. Praksisen er lik i alle saker der siste vedtak er et vedtak som ikke har ført til endring i bidrag grunnet 12 prosent-regelen».

Ikke første NAV-problemet
Politimannen reagerer på denne praksisen.

- Jeg gjorde jo NAV oppmerksom på at mor hadde en høyere inntekt, og NAV fattet et vedtak basert på denne høyere inntekten i 2011. Da forstår jeg ikke hvorfor de nå skal overse den informasjonen. Jeg blir utrolig sint og frustert av dette, sier han.

Politimannen opplever at NAV hele veien har fattet vedtak til fordel for mor.

Paret gikk fra hverandre i 2007 og i 2008 ble barnebidraget satt til 2430 kroner. Mor var dengang oppført med en inntekt på 152.000 kroner, mens han selv tjente 384.000 kroner. Han skulle da betale 4/6 deler av den totale underholdskostnaden på 3650 kroner.

- Det beløpet syntes jeg var rettferdig fordi jeg den gang hadde høyere inntekt enn henne, sier mannen.

Fikk mer lønn og mer bidrag
I 2011 fikk han kjennskap til at barnemor hadde begynt å jobbe og fått økt inntekten fra cirka 152.000 til 337.000 kroner. Han mente at denne økningen burde få betydning for barnebidraget. Derfor ba han om ny fastsettelse av bidraget.

NAV tok hensyn til morens nye lønn og minket hans andel av underholdskostnaden fra 4/6-deler til 55,8 prosent. Samtidig økte NAV den totale underholdskostnaden til 4829 kroner. Klagen førte dermed til at barnebidraget ble økt til 2540 kroner.

Fordi endringen fra 2430 kroner til 2540 kroner utgjorde mindre enn 12 prosent, så ble ikke økningen i barnebidraget effektuert. De mannen ikke visste, var at NAV skulle overse den nye inntekten til mor fordi dette var et såkalt «12-prosent vedtak».

Hard kamp
- Vennene mine spør meg hvorfor jeg ikke bare betaler barnebidraget og dropper kontakten med barnet mitt, men jeg kan jo ikke det. Jeg ønsker å ha kontakt med barnet, sier mannen.

Han forteller til Nettavisen hvordan moren forhindrer samvær og at han nå må gå en ny runde med mekling og eventuell rettssak for å få en ny samværsavtale. Moren på sin side hevder at han ikke ønsker samvær med barnet.

Til tross for den uavklarte situasjonen har NAV fjernet samværsfradraget til mannen. Noe som fører til at han må betale mer barnebidrag.

Overfor Nettavisen bekrefter NAV at dette er vanlig praksis.

«Der partene har hatt en samværsavtale, som begge parter opplyser ikke blir fulgt, blir vedtak gjort uten samværsfradrag».

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis

Kommentarer til denne saken