Gå til sidens hovedinnhold

Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

I den EØS-rettslige analysen han har gjennomført på eget initiativ og som er publisert på Rett24 , konkluderer han med Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler.

Les også: Regjeringen gjør endringer – flere som har bodd i utlandet får rett til trygd

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel i Nav-saken. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

Til nettstedet sier den tidligere høyesterettsdommeren at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene.

– Jeg er klar over at mitt syn her er i strid med synet det store flertallet av de som har kommet med offentlige synspunkt ellers, har hatt, skriver Utgård.

Les også: Statsministeren sier Hauglies avgang er ikke en innrømmelse av skyld

Utgård mener at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte som er i Norge. Han begrunner dette i ordlyden i forordningen, sett i sammenheng med gjennomføringsforskriftens artikkel 27, juridisk teori og lovgivningen i andre EU-land.

Den tidligere høyesterettsdommeren mener videre at det er et avgjørende skille mellom de som har søkt om eksport av trygdeytelser og de som ikke har søkt. Avslåtte søknader kan domstolene prøve om var EØS-rettslig gyldige, men personer som ikke har søkt, beholder ikke retten til ytelsen, mener han.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken