En journalist hos VG sendte en forespørsel til Nav med spørsmål om medfødt tilstand og uførhet ved innvandring til Norge.

Denne ble så sendt rundt internt i Nav før den til slutt ble sendt ut til alle landets større redaksjoner.

- Det er uheldig, vi forsøker å tilbakekalle eposten nå, sier kommunikasjonsrådgiveren som feilsendte eposten til Nettavisen.

Les også om Nav-lederne som brukte 1,3 millioner på luksushotell.

Kommunikasjonsrådgiveren videresendte eposten til en media-liste, istedenfor personen den var ment for.

VG-journalisten som sendte forespørselen, Kari Spets, reagerer på at Nettavisen har mottatt den videresendte eposten fra Nav.

- Jeg har vært i kontakt med Nav og gitt uttrykk for at jeg synes det er svært uheldig at de videresender slike eposter til utenforstående, sier Spets til Nettavisen.

Eposten under er sensurert for å bevare personvernet til de involverte.