Gå til sidens hovedinnhold

Nav gjør helomvending etter sterk kritikk fra brannvesenet

Komfyrvakt:

Nav snur etter sterk kritikk fra brannvesenet.

Det var i februar i år at Nav meldte at støtte til komfyrvakt opphører som hjelpemiddel, fra og med 16. mai 2019. Dette er et hjelpemiddel som slår komfyren av, når det oppstår farlige situasjoner.

Da fikk Nav massiv kritikk fra brannvesenet som kom med klar tale:

Les mer

Brannvesenet kritiserer Nav

«Dette er bomskudd, NAV og Arbeids- og sosialdepartementet! Hver eneste dag rykker vi ut til komfyrbranner og tørrkokte kjeler. Kjøkkenet har blitt vårt farligste rom. Det er her de fleste boligbranner starter. Ekstra farlig er det for de svakeste i samfunnet», kritiserte Oslo brann- og redningsvesen.

- Er til stor nytte for brannsikkerheten

Nettavisen var en av flere nettaviser som skrev om brannvesenets massive kritikk mot Nav, og da valgte etaten å se på saken en gang til.

- Vi lytter til kritikken og argumentene fra brannvesenet, og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken, sa seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav, til Nettavisen i februar.

Les mer

Nav vil revurdere avgjørelse etter kraftig kritikk

1. mars kom avgjørelsen fra Nav sin side.

- Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år. Vi ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten for en langt større gruppe enn de som faller inn under vårt ansvarsområde, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV, i en pressemelding.

Han legger til videre at de vil ha en løpende dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- På et tidspunkt vil nok komfyrvakt ikke lenger kunne ansees som et teknisk hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Vi ser behovet for at det sees nærmere på hvilke tiltak som kan brukes for å bedre brannsikkerheten i befolkningen. Vi vil derfor fortsette dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette, sier Grundtjernlien.

- Det vil garantert redde liv og verdier

Oslo brann- og redningsvesen synes at dette er en veldig klok avgjørelse av Nav.

- Vi er glade for at Nav snudde i denne saken. En komfyrvakt er et svært viktig brannforebyggende tiltak som garantert vil redde liv og verdier i fremtiden, sier informasjonssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsvesen, til Nettavisen.

Han ønsker å gi en anerkjennelse til Nav sin nye avgjørelse.

- Det er uvanlig at brannvesenet er så tydelige i sin kritikk mot Nav. Derfor er det stort av Nav å lytte til råd og snu i denne saken, sier Hovtun.

Derfor ville Nav fjerne komfyrvakt

Nav forklarte seg slik, da de utdypet hvorfor de ville kutte ut støtten til komfyrvakt.

- Vår vurdering tok utgangspunktet i at vi til enhver tid er pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen. Det finnes flere brannsikringstiltak som aldri har vært finansiert av folketrygden, sa Grundtjernlien.

- I dag er det vanlig å anskaffe komfyrvakter selv, og det lå til grunn for vår vurdering om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Fra 2010 er det krav om installasjon av komfyrvakt i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering i elektriske anlegg, sa han videre.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene