Tirsdag kom meldingen om at NAV-direktør Tor Saglie gir seg neste sommer.

Det synes leder i arbeids- og sosialkomiteen, Robert Eriksson (Frp). er lurt:

- Det er klokt både for Saglie, for NAV og brukerne i NAV, sier Eriksson til Nettavisen.

Stavrum: NAV må få ny sjef nå

- Fra vondt til verre
- Frp har lenge vært kritisk til hvordan NAV har blitt ledet siden 2006. Det har gått fra vondt til verre, og toppet seg i fjor da ikke regnskapet ble godkjent.

Les også: Rot og sommel med 300 milliarder

- Hvem vil du ha som ny NAV-direktør?

- Det skal jeg ikke mene noe om, men det trengs toppkompetanse og politisk uavhengighet. Jeg vil anbefale alle de som skal drive ansettelsesprosessen videre å ha topp fokus, slik at kandidaten kan starte før neste sommer.

- Må avbyråkratiseres
- Hva er de viktigste oppgavene for den nye direktøren?

- Få en organisasjon som kan møte brukerne på en god, trygg og verdig måte, flytte kompetansen i lokalkontorene i NAV, mer myndighet til lokalkontorene, avbyråkratisere NAV, slik at vi får ned saksbehandlingstiden - slik at brukerne får rett ytelse til rett tid, sier han.

Høyre: - Helt uakseptabelt
Høyrerepresentant Torbjørn Røe Isaksen sitter i samme komité og synes avgjørelsen er forståelig.

- Det er viktig nå er at regjeringen kommer raskt på banen for å finne hans erstatter, slik at ikke det skapes enda mer usikkerhet rundt NAV.

- Hva vil du si om driften av NAV i Saglies periode?

- Det holder å se på Riksrevisjonen som har slaktet NAV. Det har vært en helt uakseptabel situasjon i NAV, på bekostning av brukerne. Det har skapt mye utrygghet, men det skyldes også uklar og dårlig politisk ledelse, sier Isaksen til Nettavisen.

Les den kritiske rapporten:Riksrevisjonen om Nav